Image
bil i biltvätt
Image
bil i biltvätt
Hållbar biltvätt

Hållbar biltvätt

Att tvätta bilen hos Circle K är ett enkelt sätt att bidra till en bättre miljö. På våra stationer tas allt vatten och alla kemikalier om hand.

Om du tvättar bilen hemma eller på gatan hamnar alla kemikalier i naturen och till sist i grundvattnet. Många är omedvetna om detta och vi på Circle K arbetar aktivt med att sprida kunskap om effekterna av att tvätta bilen hemma.

På våra stationer kan du känna dig trygg med att vi  använder de mest effektiva, säkra och minst skadliga produkterna som finns tillgängliga. Våra tvättkemikalier är naturligtvis Svanenmärkta.  Vårt mål är att Circle K ska erbjuda den bästa  biltvätten i Sverige, både utifrån hälsa och miljö. För att nå dit uppgraderar vi hela tiden vår utrustning och minskar användandet av kemikalier, vatten och elektricitet. 

Fokusområden: 

  • Minska användningen av kemikalier. För miljöns och våra medarbetares skull har vi vår egna klassificering av alla kemikalier som används på våra stationer. Om produkten inte uppfyller våra högt ställda miljökrav tas den bort. Till 2023 ska kemikalieanvändningen vid varje tvätt minska med 15 procent. 
     
  • Vi arbetar ständigt med att minska vår vattenanvändning. När vi byter ut gamla biltvättar installerar vi nya effektiva system för vattenåtervinning. Minst 10 procent av våra biltvättar uppgraderas varje år. Till 2023 ska vi minska vattenanvändningen med 25 procent per tvätt. 

Här kan du läsa mer om biltvätt.