Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår webbsida.  Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen cookies på circlek.se. Läs mer om cookies på circlek.se.

OK

miles® diesel

I vår miles diesel tillsätter vi ett multifunktionellt additiv som ger en effektivare förbränning, vilket ger en lägre bränsleförbrukning. Motortester visar att den genomsnittliga bränsleförbrukningen minskar med upp till 2 %* om man regelbundet kör på miles diesel, jämfört med förbrukningen av en diesel utan additiv.

Additivet i vår miles diesel har en renhållande och upprensande effekt som håller spridare och förbränningsrum rena från beläggningar. Även en motor som tidigare körts på standarddiesel rengörs och får tillbaka en stor del av tidigare effektförlust.

Om du regelbundet kör på miles diesel blir din drivmedelsförbrukning lägre än om du kör på diesel av standardkvalitet. Detta baseras på tester genomförda av BOSMAL Automotive Research & Development Institute Ltd, ett oberoende och ledande laboratorium i Europa inom forskning och utveckling. Vår miles diesel innebär alltså lägre förbrukning och därigenom minskade koldioxidutsläpp.

I tillägg innehåller miles diesel 7% biodiesel/RME (rapsmetylester). På många av våra stationer säljer vi även en miles diesel bio med upp till 42% förnybara drivmedel (7% RME och 35% HVO, s k biobaserad diesel gjord på förnybara råvaror). Det gör att koldioxidutsläppen minskar ytterligare utan att kvaliteten påverkas. miles diesel har samma goda egenskaper vinter som sommar. Alla våra fullservicestationer och truckdieselanläggningar (förutom på Gotland) säljer en miles diesel som tar dig upp till 2 % längre.

Se hur miles diesel påverkar avlagringar in din motor

ADDITIVETS FÖRDELAR:

Funktion
Fördelar för dig som tankar miles diesel
Detergenter Motverkar uppbyggnad av beläggningar i motorn och speciellt för insprutningsmunstyckena/spridarna som då kan prestera så optimalt som möjligt och därmed minska bränsleförbrukningen.
Korrosionsskyddande Ger ett extra skydd mot rost och annan korrosion i fordonets bränslesystem ,vilket är viktigt för att minska risken för problem som kan härledas till olika typer av korrosion.
Cetantalshöjande Ett högre cetantal innebär att tändvilligheten hos bränslet blir högre. Detta ger förbättrade kallstartsegenskaper och mindre oljud speciellt vid kallstart.
Skumningsdämpande Underlättar snabb tankning av tunga fordon utan överspolning och spill
   Drivmedels- priser

Aktuella priser

Hitta station

Sök här

Frågor & Svar

Lär dig mer

* I tester utförda av tredje part enligt EU körcykelstandard NEDC för mätning av bränsleförbrukning har miles diesel jämförts med referensbränsle av EU-standard utan tillsatt additiv. Testerna visar att regelbunden användning av miles diesel kan ge en lägre genomsnittlig bränsleförbrukning med upp till 2%, jämfört med förbrukningen av referensbränsle av EU-standard utan tillsatt additiv på samma körsträcka. Vilken faktisk påverkan på bränsleförbrukningen som kan uppnås i det enskilda fallet är dock beroende av bland annat fordonets ålder och typ av motor, körstil och körförhållanden. Priset generellt varierar med världsmarknadsprisets svängningar och olika marknadsfaktorer. Lokala avvikelser från det rekommenderade listpriset kan förekomma.

Stäng

Ändra språk