Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår webbsida.  Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen cookies på circlek.se. Läs mer om cookies på circlek.se.

OK

miles® diesel med upp till 42% biodrivmedel

Hos oss kan du tanka miles diesel som både tar dig längre och samtidigt gör att du minskar din klimatpåverkan med upp till 35% jämfört med en diesel utan förnybart innehåll. Till samma pris. miles diesel med upp till 42% bioinblandning finns på 250 fullservicestationer och truckdieselanläggningar runt om i Sverige.Bra för både plånbok och miljö
I vår strävan att erbjuda energieffektiva kvalitetsprodukter, som både är bra för din plånbok och för vår miljö, kan vi i stora delar av Sverige erbjuda en miles diesel med upp till 42% förnybart innehåll. Det är en miles diesel som har samma goda köregenskaper som en helt fossil diesel, men med fördelen att koldioxidutsläppen minskar med ca 35%.

Pumphandtagen på våra fullservicestationer är märkta så att du som kund enkelt ska veta när du tankar en miles diesel med en högre andel biodrivmedel. Genom att klicka på länken nedan får du fram exakt vilka stationerna är.

Hitta närmaste station med miles diesel bio

Samma goda köregenskaper som tar dig längre 
miles diesel med biodrivmedel fungerar precis som en vanlig diesel, men med fördelen att påverkan på klimatet minskar till följd av det högre innehållet av förnybara komponenter. Det förnybara innehållet består av upp till 35% HVO diesel och upp till 7% FAME. Det ger en lägre klimatpåverkan genom minskade koldioxidutsläpp. Utsläppen är 35% lägre jämfört med en diesel utan förnybart innehåll. Precis som i all vår miles diesel har vi tillsatt ett multifunktionellt additiv som ger en effektivare förbränning och därmed minskad förbrukning med upp till 2%*.

miles diesel med förnybar diesel är inom ramen för en s k EN 590-standard och har samma egenskaper som fossil diesel. Dessutom har den mycket goda köldegenskaper som gör att produkten kan användas hela året. miles diesel med biodrivmedel uppfyller alla överenskomna tekniska krav från fordonstillverkarna av dieselbilar.

OBS! Viktig information om biodiesel/FAME:
I instruktionsböckerna/tanklocket på din bil kan det stå att ditt fordon inte kan tankas med Biodiesel. Med det avses det att bilen inte får tankas med ett dieselbränsle som har större inblandning än 7% FAME. Andelen HVO har ingen betydelse för detta. I bränslestandarden EN590 är inblandningen av FAME upp till max 7% godkänt. När det gäller ren FAME, s k B100, som är en 100% biodiesel av typen FAME (fettsyrametylestrar) kan det endast tankas av de bilar som fått godkänt från biltillverkaren.

Så här förhåller sig Circle K:s dieselkvaliteter till varandra:
  miles diesel bio miles diesel
Andel fossil diesel ≥ 58% 95%
Andel förnyelsebar HVO diesel ≤ 35% -
Andel FAME ≤ 7% 7%
Additiv JA JA
CO2 utsläpp (kg per förbrukad liter) ≤ 1,98 2,89
Samma kvalitet året runt JA JA
Pris vid pump Normalt marknadspris Normalt marknadspris
Standard EN 590 EN 590
Beräkningarna av CO2 utsläpp baseras på data från: Energimyndigheten, RED 2009/28/EC.

Drivmedels- priser

Aktuella priser

Hitta station

Sök här

Frågor & Svar

Lär dig mer

*I tester utförda av tredje part enligt EU körcykelstandard NEDC för mätning av bränsleförbrukning har miles diesel jämförts med referensbränsle av EU-standard utan tillsatt additiv. Testerna visar att regelbunden användning av miles diesel kan ge en lägre genomsnittlig bränsleförbrukning med upp till 2%, jämfört med förbrukningen av referensbränsle av EU-standard utan tillsatt additiv på samma körsträcka. Vilken faktisk påverkan på bränsleförbrukningen som kan uppnås i det enskilda fallet är dock beroende av bland annat fordonets ålder och typ av motor, körstil och körförhållanden. Priset generellt varierar med världsmarknadsprisets svängningar och olika marknadsfaktorer. Lokala avvikelser från det rekommenderade listpriset kan förekomma.

Stäng

Ändra språk