Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår webbsida.  Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen cookies på circlek.se. Läs mer om cookies på circlek.se.

OK

Varför våra priser varierar från dag till dag

Det finns flera skäl till att våra priser varierar från dag till dag och från station till station.

Världsmarknadspris och dollarkurs
På kort sikt är det priset på raffinerad bensin och diesel på den nordeuropeiska marknaden som är avgörande för bensin och dieselpriset i Sverige. Eftersom all handel sker i dollar är dollarkursens utveckling mot svenska kronan en viktig del i drivmedelsprisutvecklingen.

Priset på raffinerad bensin och diesel påverkas av faktorer som efterfrågan i förhållande till raffinaderikapacitet samt lagervolymer i Europa och USA. Det finns ett starkt samband mellan priset på raffinerad bensin och diesel och råoljeprisets utveckling. Råoljepriset styr raffinaderiernas inköpspriser av råvara vilket i sin tur påverkar försäljningspriset på raffinerad bensin och diesel.

Politik
Världspolitiken kan ha en stor inverkan på råoljepriset, eftersom politisk oro kan påverka både oljeproduktion och transporter negativt. När efterfrågan bli större än tillgången, stiger priserna. Skatter och tullavgifter i olika delar av världen påverkar också priset.

Världsekonomin
Även världsekonomin kan påverka priset på råolja. När vi är inne i en högkonjunktur ökar konsumtionen och priserna stiger. Utbud och efterfrågan på oljeprodukter är avgörande för prisnivån på råolja.

Lokala priser
Vi vill alltid hålla ett konkurrenskraftigt pris på den lokala marknaden. Pumppriserna är därför alltid anpassade efter marknadsläget på varje ort.

Skatter
Skatterna är en stor del av drivmedelspriset i Sverige.
- Energiskatt
- Koldioxidskatt
- Moms


Sammanlagt står skatter för mer än hälften av priset.

Skattesatser på bränslen och el under 2018
Läs mer på Skatteverket.se

prisutveckling

Stäng

Ändra språk

Open VA