Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår webbsida.  Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen cookies på circlek.se. Läs mer om cookies på circlek.se.

OK

Biodrivmedel

De vanligaste biobränslena i Sverige idag är HVO, RME/FAME och Etanol E85. Förutom att sälja dessa produkter blandar vi i Sverige även minst 50% biogas i vår fordonsgas, 5% etanol i vår miles 95 och milesPLUS 98 bensin samt 7% FAME i vår miles diesel. På en stor andel av våra stationer säljer vi även miles diesel med biodrivmedel som innehåller upp till 42% förnybar diesel.

Biodrivmedel är bränsle eller drivmedel producerat av levande organismer (biomassa).

Det kan vara till exempel
- stärkelse från majs eller vete
- socker från rör eller beta
- cellulosa
- olika typer av vegetabilisk olja
- olika typer av animaliska oljor

I biodrivmedlets fotspår

Idag är vi det ledande bolaget i Sverige på biodrivmedel. Biodrivmedlet som vi sålde under 2015 minskade koldioxidutsläppen med nästan 1 000 000 ton jämfört med om enbart fossila bränslen använts. Det är lika mycket som om vi tog bort cirka 360 000 bilar från gatorna. Biodrivmedlet har alltså en viktig funktion i att minska våra koldioxidfotspår.

Hållbarhetskriterier

Under de senaste åren har biodrivmedlens långsiktiga klimat- och miljöegenskaper debatterats. Bland annat har det framförts farhågor för att etanoltillverkningen kan få negativa effekter på världens tillgång av mat. Det har också lyfts fram att förnybara drivmedel inte bara ska reducera koldioxidutsläpp utan även de ska vara tillverkade på ett korrekt socialt och mljömässigt sätt. Av ovanstående anledningar är det därför viktigt för oss att ställa krav på våra leverantörer av biodrivmedel att de ska uppfylla kriterierna i EU:s direktiv 2009/28/EG om främjande av energi från förnybara energikällor, det så kallade förnybartdirektivet. Direktivet innehåller hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Hållbarhetskriterierna innehåller krav som omfattar hela produktionskedjan av ett biobränsle. Det övergripande syftet med hållbarhetskriterierna är dels att garantera klimatnytta kopplad till användandet av biobränslen och dels att skydda områden med hög biologisk mångfald.

 

Hitta station

Sök här

Frågor och svar

Lär dig mer

Sparsam körning

Läs mer
Stäng

Ändra språk