Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår webbsida.  Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen cookies på circlek.se. Läs mer om cookies på circlek.se.

OK

Europadiesel

I Sverige har vi sedan 1991 en särskild dieselkvalitet MK1. Idag har resten av Europa kommit i kapp och den energieffektivare Europadieseln är standard inom hela EU. Circle K har under flera år arbetat för en harmoniering av skatterna så att även våra svenska kunder ska få möjlighet att tanka Europadieseln till ett konkurrenskraftigt pris.

Det har nu gått mer än tjugo år sedan MK1 introducerades och det finns idag inom Europa en enhetlig dieselspecifikation för vägtrafik. Ändå håller Sverige kvar vid en skattelagstiftning som stänger ute den europeiska standardkvaliteten, europadiesel (EN 590). Circle K har tre viktiga anledningar för att försöka ändra på detta så att de drivmedelsbolag som vill kan sälja europadiesel och så att du som kund får avgöra vad du helst vill köra på:

1) Europadiesel är mer energieffektiv och minskar därmed förbrukningen av fossila bränslen
Europadieseln har en högre densitet och därmed ett högre energivärde och därför tar den dig upp till tre procent längre. Det är en fördel när vi vill minska användningen av fossila bränslen i samhället och det är en fördel för plånboken.

2) Europadiesel är en konkurrensutsatt standardprodukt som tillverkas och handlas i mycket stora volymer
Sverige är ett litet land och vår dieselförbrukning motsvarar bara några procentandelar av Europas samlade förbrukning. Att ha en egen kvalitet driver upp priserna och eftersom bara fyra bolag tillsammans har fem raffinaderier som kan tillverka svensk MK1-diesel har försörjningsläget de senaste åren varit instabilt. Svensk dieselförbrukning har bara under de senaste fem åren ökat från 4,4 miljoner kubikmeter till 5,3 miljoner. Att 70 procent av alla nyregistrerade personbilar är dieselbilar, jämfört med 20 procent år 2006, är en förklaring. Circle K har redan vid ett par tillfällen tagit in europadiesel för att säkra tillgången på drivmedel. Circle K sålde under sommaren 2012 Europadiesel+, som är en europadiesel med sju procents inblandning av biodrivmedel och vårt additiv.

3) Europadiesel ger låga utsläpp i moderna bilar och bilar med partikelfilter
Diesel är kanske det bästa fossila bränslet men det har haft nackdelar genom utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen. Inom EU, där dieselbilsanvändningen av tradition varit mycket högre än i Sverige, har man tacklat detta problem på två sätt. För det första måste all diesel som säljs till vägtrafik vara svavelfri. Det är viktigt eftersom svavlet binder andra föroreningar. För det andra har man reglerat bilarnas tillåta utsläpp. På personbilssidan är partikelfilter standard. Inom tung trafik har så mycket som 95 procent av emissionerna av Nox och partiklar lagstiftats bort om man jämför en lastbil Euro I med en Euro VI. Visst, långt ifrån alla bilar är av senaste modell, men vi vet att merparten av de körda milen i tung trafik sker under bilens tre första levnadsår. Förnyelsen av vagnparken är därför helt central för den som vill minska utsläppen, öka effektiviteten och förbättra säkerheten på väg.

Vi har i flera år försökt få våra politiker att förstå hur viktigt det är att den svenska dieselmarknaden öppnas för europadiesel eftersom det skulle öka försörjningstryggheten och pressa priserna till kund. Vi har kommit en bit på väg men fortfarande är skatteskillnaden 40 öre + moms.

Trafikverket har nu kommit med en utredning där de hälso- och miljömässiga skillnaderna mellan MK1 och europadiesel har utretts. En viktig del i det arbetet har varit att göra jämförbara motortester med aktuella bränslen. På trafikverkets hemsida finns vissa delresultat publicerade och de understryker hur viktig vagnsparkens modernisering är för att hålla emissionerna nere, liksom hur lika MK1 och europadiesel är.

Motortester

Circle K, liksom andra, har tidigare gjort motortester där vi jämfört MK1 och europadiesel. Våra tester visar att med riktigt gamla motorer så är MK1 bättre om man mäter partikelmassa och NoX. Europadiesel är bättre om man mäter partikelstorlek och aldehyder. Men alla skillnader är små och påverkas av körsätt och fordon. Jämför vi alla äldre studier vi tagit del av kan vi konstatera att testernas design, motortillverkare och körcykel betyder väl så mycket som bränslekvalitet för resultaten.
 
 
 

För dig som förare innebär Europadiesel:

- Minskad förbrukning
- Lägre dieselpris vid samma skatt som svensk Mk1

För samhället innebär Europadiesel:

- Försörjningstrygghet
- Minskad användning av fossila bränslen
- Konkurrensneutralitet

Arkivet om Europadiesel

Europadiesel+ Öppna

Läs mer om Europadiesel+

Faktablad Öppna

Faktablad svavelfri diesel  
Svenska dieselmarknaden  
Miljövänlig körning

Circle K:s nyhetsbrev om diesel Öppna

Juni 2007 
April 2007
Februari 2007 
April 2006 
Juli 2006 
Juni 2006 
Maj 2006 
April 2006

Concawe-rapporter Öppna

Concawe-rapport nr 1 2005
Concawe-rapport nr 2 2005  
Concawe-rapport nr 4 2005   
Concawe-rapport nr 7 2005

Stäng

Ändra språk