Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår webbsida.  Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen cookies på circlek.se. Läs mer om cookies på circlek.se.

OK

Mer om Europadiesel +

Risk för brist på diesel

Dieselförbrukningen i Sverige ökar snabbt. År 2006 användes ca 4,4 miljoner kubikmeter i Sverige medan vi 2011 konsumerade hela 5,3 miljoner kubikmeter. Samtidigt är produktionskapaciteten av svensk MK1 diesel begränsad och i början av året såg vi risk för brist. Statoil har nu undanröjt risken för dieselbrist genom att ta in Europadiesel+ till våra depåer i Malmö och Nacka. Den kommer att finnas tillgänglig på alla våra stationer som hämtar produkter från dessa depåer. 

Europadiesel+ under sommaren

Traditionell europadiesel säljs i en sommar- och en vinterkvalitet för att möta de krav som finns på köldtålighet, medan svensk diesel håller samma kvalitet året om. Europadiesel i vinterkvalitet är något dyrare än sommarkvaliteten. När det återigen blir vinter går vi därför tillbaka till svensk standarddiesel helt enkelt för att vi inte kan klämma in skattedifferensen och samtidigt hålla vårt prislöfte om konkurrenskraftigt pris till kund. Samtidigt räknar vi med att risken för brist är helt avvärjd för i år. Självfallet fortsätter vi vårt arbete mot politikerna för att permanent kunna arbeta med den effektiva europadieseln som minskar förbrukningen och därmed håller nere förbrukningen av fossila bränslen jämfört med svensk Mk1 samtidigt som vi säkrar försörjningen.

Fördelarna med europadiesel överväger

Europadiesel ger något högre partikel- och Nox-emissioner i gamla orenade motorer. Statoil menar att fördelarna med europadiesel ändå överväger, eftersom merparten av alla körda dieselmil sker i fordon med bra avgasrening och låga partikelutsläpp. Faktiskt har motorutvecklingen under den senaste tjugoårsperioden – samma tidsrymd som MK1 funnits på marknaden - inneburit att en Euro VI motor ger en emissionsminskning med hela 95 procent jämfört med en Euro 1 motor. Vår Europadiesel+ minskar också användningen av fossila bränslen med drygt tio procent jämfört med hundra procent fossil Mk1.

Minskat fossilberoende

Vår Europadiesel+ ger ett viktigt bidrag till att minska fossilberoendet, inte minst för den tunga trafiken. Vi räknar med en effekt av drygt tio procent jämfört med hundra procent fossil Mk1 genom effektivare grundprodukt, sju procent bioinblandning samt slutligen det renande additivet som kan ge upp till två procents total besparing. Med en allt snabbare utveckling av personbilsdiesel ger Europadiesel+ också viktiga fossilbesparingar i det segmentet. 

Risk för obalans i efterfrågan och utbud

Vi lanserar Europadiesel+ för att det är en diesel vi tror på. Att vi gör det just nu beror också på att dieselefterfrågan ökar kraftigt dels på grund av ökat transportarbete men också för att allt fler personbilar körs på diesel. Med endast fem raffinaderier i världen som kan producera svensk MK1 ställdes vi inför en situation där vi inte kunde kontraktera de volymer som vi hade behov av för att tillgodose våra kunders efterfrågan. Inget ansvarskännande kedja kan acceptera en sådan situation. Med ytterligare en kvalitet på marknaden undanröjer vi det hotet.

Modernisering av bilparken viktig för utsläppsminskning

Vi noterar också hur viktigt det är att se till helheten bil och bränsle både när det gäller förbrukning och emissioner. De viktigaste effekterna uppnås idag genom att bilparken förnyas. Då minskar bränsleförbrukningen, emissionerna hålls nere och säkerheten på väg blir bättre. Bra bränslen är självklart viktiga, inte minst att hålla nere svavelhalten. Det har EU tagit fasta på när gränsvärdena för europadieseln lagts fast och man inte längre tillåter svavelhaltiga bränslen på väg.EuropadieselBiodiesel B100Biodiesel B100FordonsgasFordonsgas