Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår webbsida.  Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen cookies på circlek.se. Läs mer om cookies på circlek.se.

OK

Hälsa, miljö och säkerhet

Motorolja får din bil att må bra, men ska inte komma i direktkontakt med människor, djur eller miljö. Begagnade motoroljor innehåller skadliga ämnen som bildats under drift, undvik därför hudkontakt.

På flaskans baksida finns det hanteringsråd för dig som konsument
 

- Förorena inte naturen, lämna begagnad olja till miljöstation
- Återvinn flaskan, den sorteras som hård plastförpackning
- Undvik förtäring. Vid förtäring, framkalla EJ kräkning. Kontakta läkare
- Vid hudkontakt, tvätta huden med tvål och vatten. Tag av förorenade kläder
- Vid kontakt med ögonen, skölj med vatten. Kontakta läkare vid kvarstående besvär
- Förvaras oåtkomligt för barn

Stäng

Ändra språk