Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår webbsida.  Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen cookies på circlek.se. Läs mer om cookies på circlek.se.

OK

milesBIO HVO100 –  med miles additiv

Vi fortsätter på vår väg mot fossilfritt och lanserar nu även en HVO100 med miles additiv – milesBIO HVO100. Förutom att den minskar CO2-utsläppen med upp till 90% bidrar miles additivet till att höja prestandan i fordonet genom att rengöra och skydda motorn. Till en början lanseras milesBIO HVO100 på ca 20 stationer i södra och mellersta Sverige.

Vad är HVO100?
HVO100 består av 100% förnybar och fossilfri diesel med smörjande additiv. I vår milesBIO HVO100 har vi dessutom tillsatt vårt unika miles additiv som håller rent och skyddar motorn. Den kemiska uppbyggnaden av produkten HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) är kolväteföreningar. Produkten kan beskrivas som en kopia på vanlig fossil diesel. För 2017 består råvaran till vår HVO av en blandning av olika restprodukter och avfall. HVO100 ger en reducering av växthusgaserna med upp till 90 % i jämförelse med fossil diesel.

Att använda HVO100
100% HVO kan användas till främst dieselmotorer för tunga fordon, men också till mindre dieselfordon.

HVO100 är en produkt som kombinerar teknisk och miljömässig prestanda på ett mycket bra sätt. Förutom fördelen med en hög CO2-reduktion uppför sig produkten i vissa fall bättre, beträffande förbränning, köldprestanda och filtrerbarhet. Energiinnehållet är något mindre i jämförelse med Mk1 diesel, men det höga cetantalet (min 70) medför att den brinner mer effektivt. Den effektivare och renare förbränningen ger mindre sot i motor och reningssystem, som exempelvis påverkar partikelfilter med förbättrad livslängd.

Produkten är blandbar med alla på marknaden förekommande dieselprodukter som uppfyller standard EN 590 och SS 155435. HVO100 är godkänd enligt EN 15940 och ASTM D975 som de flesta motortillverkare på tunga sidan godkänner, men innan den nya standarden är helt implementerad rekommenderar vi att man alltid kräver ett dokumenterat godkännande sin fordonsleverantör innan man börjar använda HVO100. Motsvarande gäller även för mindre dieselmotorer i t ex personbilar.

I milesBIO HVO 100 finns också vårt rengörande miles dieseladditiv som ser till att hålla rent i bränslesystem och framförallt i insprutningsmunstycken. Den rengörande verkan är väldigt effektiv och medför att insprutningsmunstyckena fungerar mer optimalt. De kommer att spruta in dieseln i motorn mer finfördelat så att den förbränns mer fullständigt. Den effektivare och renare förbränningen ger mindre NOx emissioner ifrån motorn. I moderna motorer med avgasrening får man lägre belastning på partikelfilter och AdBluekatalysatorn och därmed en förbättrad livslängd. I äldre motorer utan avgasrening får man också skonsammare emissioner.

Mer än hälften av våra dieselkunder kör redan på HVO
Sedan 2012 innehåller Circle K:s miles diesel bio HVO. Till en början var inblandningen 12 % HVO på utvalda stationer i Stockholm och Skåne. I takt med att efterfrågan ökade på diesel med högre andel förnybart och därmed lägre CO2-utsläpp har vi både utökat antalet stationer och andelen HVO i vår miles diesel. Idag innehåller vår miles diesel bio upp till 42 % förnybara råvaror, varav upp till 35 % HVO och 7 % RME. Den minskar klimatpåverkan med 35 % jämfört med en standarddiesel.

Vi fortsätter rulla ut fossilfritt för tung trafik
Sedan början av 2015 har våra kunder för tung trafik kunnat tanka HVO100. Utrullningen av HVO100-stationer har skett i snabb takt allteftersom efterfrågan ökat och vi har nu ett av Sveriges största nätverk. Utrullningen fortsätter, så använd gärna vår sökfunktion här på hemsidan för att hålla dig uppdaterad om vilka stationer som erbjuder HVO100.  Informationen uppdateras löpande i takt med utrullningen.


HVO100 till personbilar
Eftersom HVO100 är en förhållandevis ny produkt på marknaden har alla fordonstillverkare ännu inte hunnit godkänna produkten. Fordonstillverkare för tung trafik ligger ett steg före och här har en majoritet av de stora lastbilstillverkarna godkänt produkten i sina dieselbilar,
Euro 5 och 6. På personbilssidan har Peugeot, Citroën och DS gett klartecken för att deras bilar får köras på 100 procent HVO. Godkännandet gäller såväl personbilar som transportbilar, som har dieselmotorer Euro 5 eller Euro 6. För att alla garantier för personbilar och lastbilar ska gälla bör du ta kontakt med din fordonstillverkare för att säkerställa att HVO100 är godkänd för just ditt fordon.

Vi har ett flertal fullservicestationer som säljer HVO100 för personbilar och utrullningen fortsätter. I vår kartfunktion har du möjlighet att se exakt vilka stationer som erbjuder HVO100 för personbilar.


Läs mer om vad våra kunder tycker om milesBIO HVO100

Drivmedels- priser

Aktuella priser

Hitta station

Sök här

Frågor & Svar

Lär dig mer
Stäng

Ändra språk