Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår webbsida.  Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen cookies på circlek.se. Läs mer om cookies på circlek.se.

OK

Varifrån kommer våra drivmedel?

Circle K Sverige, som inte har några egna raffinaderier, köper in fossila drivmedelsprodukter på den öppna marknaden med utgångspunkt från pris och kvalitet. Med de stora volymer som våra kunder representerar driver vi en aktiv inköpspolitik för att möta behovet av rätt produkter och säkerställa konkurrens. På så sätt driver vi den nödvändiga omställningen till alltmer förnybara drivmedel.

Vi arbetar alltid för att ständigt förbättra drivmedels- och butikserbjudandet. Genom hög kvalitet och attraktiva erbjudanden vill vi alltid vara kundens självklara val på vägen. Vi får en del frågor från våra kunder när det gäller ursprunget för våra drivmedel. Här har vi sammanfattat en del fakta hur det såg ut när det gäller de drivmedel vi sålde under 2016.

Fossila drivmedel

Våra drivmedelsprodukter som säljs på våra stationer består av en blandning av biobaserade och fossila drivmedel. Under 2016 var andelen fossila drivmedel 79,5 % och andelen biodrivmedel 20,5% av vår totala försäljning av drivmedel. Vi köper produkterna från raffinaderierna i vårt närområde och under 2016 köpte vi och importerade  fossila produkter dvs. bensin och diesel från följande länder:

Fossila drivmedel

När det gäller tolkningen av begreppet ursprung för fossila komponenter är direktivet otydligt. Därför är det inköpslandet, det vill säga varifrån produkten är köpt, som krävts då det avser färdiga drivmedel. Ska det vara möjligt att fastställa ursprunget och ha full spårbarhet från källa till kund för de fossila drivmedlen, behövs ett internationellt regelverk. I dagsläget har världsmarknaden för råolja och oljeprodukter en komplex struktur som bygger på att det är kvaliteten som regleras, men inte ursprunget. Där kan anges varifrån den produkt man köpt in senast är lastad, men inte med säkerhet säga vilken ursprung den råoljan har, eller varifrån den råoljan som använts för att raffinera produkter kommer ifrån. I teorin kan det innebära att råoljan utvunnits i ett land, transporterats till ett annat land och sedan sålts vidare därifrån.

Från vår största leverantör (Danmark) vet vi att deras råoljemix dvs ursprungsland under 2016 såg ut så här:

 

råolja

I dagsläget finns inte något regelverk för att kunna spåra råoljans ursprung i de raffinerade fossila produkterna vi köper.  EU:s bränslekvalitetsdirektiv har ett krav om växthusgasminskning och ställer krav på rapporteringsskyldighet för drivmedelsleverantörer. Där anges att växhusgasutsläppen ska minska med minst 6 procent till år 2020 jämfört med år 2010. I Sverige följs det upp i drivmedelslagen och det är Energimyndigheten som är ansvarig myndighet och följer upp rapporteringen. Här kan du läsa mer om Drivmedel och biobränslen i Sverige 2015 i en rapport som Energimyndigheten tagit fram och som rapporterar mängder, komponenter och ursprung rapporterade i enlighet med drivmedelslagen.

Energimyndigheten: Drivmedel och biobränslen i Sverige 2015


Biodrivmedel

Vad gäller biodrivmedlen, finns idag ett tydligt regelverk, som ger en spårbarhet till ursprungskällan. Det finns en hållbarhetslag som reglerar detta, och som justerar hur återförsäljare ska ha kontroll över ursprungslandet samt ska även kontrollera hela kedjan så långt det är möjligt.

Mer information:  Under 2016 kom de biodrivmedel vi sålde från följande importländer och från följande råvaror:

etanol

Raps

HVO

Från fossilt till alltmer förnybart

För att ta oss från det traditionellt fossila till alltmer förnybart blandar vi in alltmer förnybara drivmedel i den bensin och diesel vi säljer. I all bensin blandar vi in upp till 5% etanol för att minska koldioxidutsläppen. När det gäller diesel har utvecklingen gått fort i och med introduktionen av den biobaserade och förnybara dieselprodukten HVO. HVO står för hydrerade vegetabiliska oljor och är en syntetisk tillverkad diesel baserad på förnybara råvaror och som man förenklad kan säga är en kopia på fossil diesel, men med en koldioxidreduktion på upp till 90%.

Idag säljer vi en miles diesel med upp till 42 % inblandning av biodrivmedel består av 58 % fossil diesel av MK1 kvalitet, 35 % HVO diesel dvs. syntetisk biobaserad diesel och 7 % FAME. Den kan användas av alla dieselfordon och håller EN590 standard. Dess goda köldtålighet gör att den kan ha samma andel biodrivmedel året runt.

Precis som all miles diesel, så innehåller den miles diesel som har upp till 42% biodrivmedel, även ett multifunktionellt additiv som förhindrar uppbyggnaden av avlagringar i motorn. Det ger en effektivare förbränning och därmed minskar bränsleförbrukningen med upp till 2 %. Om man regelbundet tankar miles diesel kommer bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen att minska. I och med den ökade inblandningen av biodrivmedel så betyder det att vi kan ange ursprung och råvara för allt större andel av den produkt du tankar.

Här på kan du se vilka stationer som säljer miles diesel med en högre andel biodrivmedel

Pumphandtagen på våra fullservicestationer är märkta med en biosplash ”med 42 % bio” så att du som kund enkelt ska veta när du tankar en miles diesel med en högre andel biodrivmedel. På våra truckanläggningar finns en A4-skylt vid pumpen med info om detta.

Stäng

Ändra språk