Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår webbsida.  Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen cookies på circlek.se. Läs mer om cookies på circlek.se.

OK

Ursprung och klimatpåverkan

Circle K Sverige, som inte har några egna raffinaderier, köper in fossila och förnybara drivmedelsprodukter på den öppna marknaden med utgångspunkt från pris och kvalitet. Med de stora volymer som våra kunder representerar driver vi en aktiv inköpspolitik för att möta behovet av rätt produkter och säkerställa konkurrens. På så sätt driver vi den nödvändiga omställningen till alltmer förnybara drivmedel.

Vi arbetar för att ständigt förbättra drivmedels- och butikserbjudandet. Genom hög kvalitet och attraktiva erbjudanden vill vi vara kundens självklara val på vägen. Vi får en del frågor från våra kunder när det gäller ursprunget och klimatpåverkan för våra drivmedel och här har vi sammanställt en del fakta kring det.

Fossil diagram

Fossila drivmedel

Våra drivmedelsprodukter som säljs på våra stationer består av en blandning av biobaserade och fossila drivmedel. Under 2017 var andelen fossila drivmedel 77,9% och andelen biodrivmedel 21,7% av vår totala försäljning av drivmedel. Vi köper produkterna från raffinaderierna i vårt närområde. I dagsläget finns det inget internationellt regelverk för att kunna spåra råoljans ursprung i de raffinerade fossila produkterna vi köper. Världsmarknaden för råolja och oljeprodukter har en komplex struktur som bygger på att det är kvaliteten som regleras, inte ursprunget.

Från våra två största leverantörer vet vi däremot att råoljemixen under 2017 såg ut så här:

Fossila drivmedel

Energimyndigheten tar fram en årlig rapport som innehåller mängder, komponenter och ursprung rapporterade av branschen i enlighet med drivmedelslagen. Det finns även intressant statistik på SPBI:s hemsida. 

Läs mer på Energimyndighetens hemsida
Läs mer på SPBI/statistik

Biodrivmedel

För biodrivmedel finns idag ett tydligt regelverk som ger en spårbarhet till ursprungsland och källa. Det finns en hållbarhetslag som reglerar detta. Syftet med lagen är att säkerställa att de biobränslen som finns på marknaden faktiskt är hållbara och att du som konsument ska känna dig trygg.

Under 2017 kom de biodrivmedel vi sålde från följande länder och med följande klimatpåverkan.

Etanol

Fame

HVO

Från fossilt till alltmer förnybart

Circle K är ledande inom drivmedelsbranschen och vi har ett stort ansvar och stora möjligheter att hjälpa Sverige nå klimatmålen. Vi har en framgångsrik historia av att erbjuda drivmedelsprodukter med högt förnybart innehåll. Vi har visat att vi kan driva utvecklingen snabbt framåt om de rätta styrmedlen är på plats. Under de senaste åren har vi ökat tempot i omställningen från fossilt till alltmer förnybart.

På Circle K kan du välja mellan flera olika klimatsmarta drivmedel. Du kan läsa mer om vilka drivmedel vi erbjuder här på hemsidan.

Stäng

Ändra språk

Open VA