Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår webbsida.  Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen cookies på circlek.se. Läs mer om cookies på circlek.se.

OK

Kompletterande reseförsäkring

När du betalar din resa med ditt Circle K Mastercard ingår alltid en kompletterande reseförsäkring. Försäkringen  är ett komplement till  reseskyddet i din hemförsäkring och innehåller avbeställningsskydd, förseningsförsäkring, bagageförsäkring, olycksfallsförsäkring och självriskskydd.

Från och med 1 december byter vi försäkringsgivare. Reseförsäkringen som ingår i ditt kort fortsätter att gälla oförändrat. Alla skador från och med den 1 december ska anmälas till Moderna Försäkringar.

Information om den kompletterande reseföräkringen finner du längre ned

Försäkringen gäller i 60 dagar för:
- Kortinnehavare och dess familj
- Annan person i resesällskapet som är innehavare av ett Circle K MasterCard
- Resor som till minst 75 % betalats med Circle K MasterCard
- Resor som påbörjats från plats där kortinnehavare bor/arbetar

Försäkringen kan ge dig ersättning om:
- Du måste avboka resan
Avbeställningsskydd i hela världen som kan ge dig upp till 15 000 kr/försäkrad (högst 45 000 kr/kort och försäkringsfall mot kvitto) med en självrisk om 1 000 kr. Sjukdom/olycksfall ska styrkas med läkarintyg utfärdat av legitimerad läkare före planerad avresa.

- Din resa blir försenad
Om du blir försenad mer än 6 timmar vid din ankomst till resmålet så får du 700 kronor per försäkrad (upp till 2 800 kronor per kort)

- Ditt bagage är försenat
Är ditt bagage mer än 6 timmar försenat på utresan får du 1 000 kr (högst 4 000 kr/kort och försäkringsfall)
Vid mer än 48 timmars bagageföresening får du ytterligare 2 000 kr (högst 8 000 kr/kort och försäkringsfall)

Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader mot kvitto i original.

Feltankning
Som Circle K Mastercardkund ingår även en försäkring vid feltankning av din privata personbil. Försäkringen ersätter i första hand självrisken på din befintliga bilförsäkring och i andra hand kostnad för rengöring av tanken samt bärgning till närmsta verkstad om du av misstag tankar bilen med fel drivmedel på en Circle K station i Norden. Försäkringen gäller om tankningen betalats med Circle K Mastercard.
Högsta ersättning är 5 000 kr.

Försäkringen täcker inte feltankning av hyrbilar.

Självriskskydd för hyrbil utomlands
Ingår om du betalat din utlandsvistelse med minst 75 % med ditt Circle K Mastercard och på resmålet hyr en bil av en auktoriserad biluthyrningsfirma.

Ovanstående är endast utdrag ur reseförsäkringen. För fullständiga villkor hänvisar vi till försäkringsvillkoren:

För samtliga frågor och skadeanmälan, kontakta Moderna Försäkringar på telefon 010  219 12 90.

Skadeanmälan

För skador inträffade efter 1 december 2019:
Villkor reseförsäkring

För skador inträffade innan den 1 december:
Villkor reseförsäkring 

Stäng

Ändra språk

Open VA