Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår webbsida.  Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen cookies på circlek.se. Läs mer om cookies på circlek.se.

OK

Uppdatera dina uppgifter hos Circle K Mastercard

Enligt penningtvättslagen måste SEB Kort Bank AB som utgivare av Circle K Mastercard regelbundet uppdatera information om dig.

Nedan kan du läsa mer om lagen om penningtvätt och varför SEB Kort Bank AB ber dig om att uppdatera din information. Vi hoppas att du finner svar på dina frågor här!

Vad innebär lagen om penningtvätt?

För att förhindra att banker utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering har regler införts i nästan hela världen. Det innebär att alla finansiella företag inom EU är skyldiga att förhindra penningtvätt. I korthet innebär penningtvättslagen att banker och andra finansiella bolag måste göra en bedömning av risken för att utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering.

Varför behöver jag ange mina uppgifter?

För SEB Kort Bank AB är det viktigt att du som kund känner dig trygg med oss som bank och kortutgivare. Lagen om penningtvätt ställer krav på att SEB Kort Bank AB har god kunskap om våra kunders ekonomi och affärsrelation med oss. Det innebär bland annat att vi behöver kunna identifiera alla som är kunder hos oss, och att vi som bank förstår på vilket sätt och varför du som kund vill använda våra tjänster.

Varför måste jag fylla i mina inkomstuppgifter?

SEB Kort Bank AB frågar efter inkomst för att kunna sätta denna i relation till hur produkten används och därmed kunna bedöma riskerna för penningtvätt.

Var svarar jag på frågorna?

Logga in i på Mitt Circle K Mastercard. Vid inloggning får du en uppmaning att uppdatera dina kunduppgifter. Svara på frågorna och spara dina uppgifter. Det tar bara några minuter. Behöver du hjälp eller vägledning är du välkommen att kontakta  Circle K Mastercard kundservice

Jag har varit kund länge, varför måste jag svara på frågorna?

Vi har även en skyldighet att löpande följa upp att den information vi har om dig stämmer och är aktuell.

Vad händer om jag inte svarar?

Om SEB Kort Bank AB inte får in den information vi efterfrågar måste vi vidta åtgärder. Det kan till exempel innebära att ditt Circle K Mastercard spärras för vidare köp, tills du svarat på frågorna. Om du inte uppdaterar dina uppgifter kan det bli aktuellt att stänga av ditt konto/avtal med tillhörande tjänster hos SEB Kort Bank AB.

Jag har just nu en låg inkomst, kan jag bli av med mitt kort?

SEB Kort Bank AB ställer inte dessa frågor ur ett kreditperspektiv och dina svar kommer inte att användas för det ändamålet. Det är lagen mot penningtvätt och finansiering av terrorism som ställer krav på att ha god kunskap om dig som kund.

Hur vet jag att SEB Kort Bank AB hanterar mina uppgifter säkert?

Den kundinformation vi tar del av behandlas alltid konfidentiellt och omfattas av banksekretessen.

Vad händer om jag har flera kort på mitt avtal / konto?

Om du har extrakort med solidariskt betalningsansvar behöver samtliga personer uppdatera sina uppgifter

Var kan jag läsa mer om varför alla banker och finansinstitut ställer frågor?

Gå till bankföreningens sida för att läsa mera om detta (extern länk)
Stäng

Ändra språk

Open VA