Kan jag använda mitt Företagskort med laddfunktion på laddstationer utanför Sverige?


Nej, i nuläget fungerar det bara i Sverige.


Was this helpful: