Image
man som tankar
Image
man som tankar truck
Drivmedelspriser Truck

Drivmedelspriser för våra truckkunder

Här hittar du aktuella priser för truckdiesel.

Veckolistpris

Circle K tillämpar veckolistpris för alla truckkunder. Genom att ha veckolistpris kan vi bättre följa svängningarna i marknaden. Oavsett vilket pris som står på pumpen debiteras du som kund alltid veckolistpris minus eventuell rabatt.
 
Har du frågor om prissättningen?
Ring vår kundservice på 020-320 325 eller skriv till oss här. 

Aktuella priser truckdiesel

Produkt Produktnamn Pris Enhet Ändringsdatum
Produktnamn: miles diesel
Pris: 15,30
Enhet: kr/l
Ändringsdatum:
Produktnamn: HVO100**
Pris: 16,50
Enhet: kr/l
Ändringsdatum:
Produktnamn: B100
Pris: 14,74
Enhet: kr/l
Ändringsdatum:
Produktnamn: Flytande fordonsgas
Pris: 17,10
Enhet: kr/kg
Ändringsdatum:
Produktnamn: ED95***
Pris: 12,16
Enhet: kr/l
Ändringsdatum:
Produktnamn: AdBlue
Pris: 6,95
Enhet: kr/l
Ändringsdatum:

Ovanstående priser är veckopriser och gäller måndag - söndag. Priserna är inkl moms och gäller för våra truckdieselkunder, oavsett vilket pris som visas på stolpen/pumpen på våra stationer..

Nya skattenivåer på drivmedel gäller från 1:a januari 2021. Det leder till att Circle K den 1:a januari 2021 gör följande priskorrigeringar för skatter:

• Diesel +4 öre/liter

** HVO100 har en egen standard som skiljer sig från vanlig diesel. Kontrollera med din fordons- eller motortillverkare att din motor är godkänd för att använda HVO100, bränslestandard EN 15940.
Läs mer om HVO100
 här. 

*** ED 95 används till tunga fordon med anpassade dieselmotorer för etanol.