Image
man som tankar
Image
man som tankar truck
Priser Truck

Drivmedelspriser för våra truckkunder

Här hittar du aktuella priser för truckdiesel.

Veckolistpris

Circle K tillämpar veckolistpris för alla truckkunder. Genom att ha veckolistpris kan vi bättre följa svängningarna i marknaden. Oavsett vilket pris som står på pumpen debiteras du som kund alltid veckolistpris minus eventuell rabatt.
 
Har du frågor om prissättningen?
Ring vår kundservice på 020-320 325 eller skriv till oss här. 

Aktuella priser truck

Produkt Produktnamn Pris Ändringsdatum Enhet Prishistorik
Diesel
Produktnamn: miles diesel
Pris: 17,63
Ändringsdatum:
Enhet: kr/l
Prishistorik: Ladda Ner
HVO 100
Produktnamn: HVO100**
Pris: 20,38
Ändringsdatum:
Enhet: kr/l
Prishistorik: Ladda Ner
B100
Produktnamn: B100
Pris: 18,78
Ändringsdatum:
Enhet: kr/l
Prishistorik: Ladda Ner
LBG
Produktnamn: Flytande biogas
Pris: 28,28
Ändringsdatum:
Enhet: kr/kg
Prishistorik: Ladda Ner
ED 95
Produktnamn: ED95***
Pris: 19,06
Ändringsdatum:
Enhet: kr/l
Prishistorik: Ladda Ner
Ad Blue
Produktnamn: AdBlue
Pris: 9,54
Ändringsdatum:
Enhet: kr/l
Prishistorik: Ladda Ner

Ladda ned fil:

Ovanstående priser är veckopriser och gäller måndag - söndag. Priserna är inkl moms och gäller för våra truckdieselkunder, oavsett vilket pris som visas på stolpen/pumpen på våra stationer..

Fr.o.m. den 1: januari sker omfattande förändringar på den svenska drivmedelsmarknaden med justerade skatter och sänkt reduktionsplikt.
•    Skatten på diesel höjs med +15 öre/liter inkl. moms.
•    Reduktionsplikten på diesel sänks från 30,5% CO2 reduktion till 6% CO2 reduktion.

** HVO100 har en egen standard som skiljer sig från vanlig diesel. Kontrollera med din fordons- eller motortillverkare att din motor är godkänd för att använda HVO100, bränslestandard EN 15940.
Läs mer om HVO100 här. 

*** ED 95 används till tunga fordon med anpassade dieselmotorer för etanol.