Kamerabevakning

Circle K Sverige AB kamerabevakar stationsområdet i syfte att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget och dess anställda samt att öka säkerheten för personal och kunder. Kamerabevakning är absolut nödvändig för att uppnå syftet och utgör ett berättigat intresse för Circle K.

Circle K utövar kamerabevakning med stöd av kamerabevakningslagen med de begränsningar som följer av dataskyddsförordningen. Circle K har beaktat den registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter och Circle Ks intresse av att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget och dess anställda samt att öka säkerheten för personal och kunder.

Vid en intresseavvägning har Circle K efter en helhetsbedömning kommit fram till att Circle Ks intresse väger tyngre än den registrerades. Det inspelade materialet kan komma att lämnas ut till polis och försäkringsbolag. Circle K kommer inte att överföra uppgifter till tredje land och Circle K kommer inte heller att använda uppgifterna för automatiserat beslutsfattande.

Som registrerad har du rättigheter. Vilka dessa är framgår av tydlig information på Datainspektionens webbplats.

Om du som registrerad anser att Circle K bryter mot gällande regelverk, ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka e-post till eller skicka ett brev till:

Dataskyddsombudet
Circle K AS, Pb 1176 Sentrum,
0107 Oslo, Norge.

Du kan också kan du klaga hos Datainspektionen.