Image
Tjej som tankar
Image
Tjej som tankar

Vägen mot en fossilfri framtid

Som den ledande aktören inom drivmedelsbranschen har vi både ett stort ansvar och stora möjligheter att arbeta för ett fossilfritt Sverige. På Circle K arbetar vi hårt för att bidra till att Sverige når klimatmålen

Circle K är en av världens ledande drivmedelsleverantörer och en viktig del av transportsektorn – en bransch står för en stor andel av världens koldioxidutsläpp. Bara i Europa står transportsektorn för 20% av de totala utsläppen av växthusgaser och är också en bidragande orsak till luftföroreningar. 

För att kunna nå FN:s globala mål för hållbar utveckling behöver koldioxidutsläppen från vägtransporter minska med 40–60 %. Det innebär att vi måste minska vårt beroende av fossila bränslen. Men det kommer ta tid. Bilar som säljs idag har en medellivslängd på 16 år och den globala oljekonsumtionen ökar fortfarande varje år. 

Vi på Circle K vill bidra till en transportsektor fri från fossila bränslen och vi hoppas att vår ambition kommer att tas efter av andra. För att nå målet om en fossilfri transportsektor måste alla bidra – både drivmedelsindustrin och vägtransportsektorn, men också bilindustrin, politiker och forskningsvärlden. För att vi ska lyckas behöver vi alla hjälpas åt.  

Vår ambition är att erbjuder de mest hållbara alternativen på marknaden. Vi har under lång tid ökat volymen av förnybara produkter biodrivmedel och använder högkvalitativa additiv som minskar bränsleförbrukningen. Vi har därmed bidragit till att reducera koldioxidutsläpp. Det har gjort oss till Sveriges största leverantör av förnybara drivmedel. Nu ökar vi tempot! 

Det finns inte en ensam unik lösning för att vi ska nå våra klimatmål. Ska vi lyckas med klimatomställningen behöver vi arbeta brett, med många olika lösningar. Det gör det både logiskt och självklart för oss att erbjuda snabbladdning av elbilar på våra stationer parallellt med de förnybara alternativen vi erbjuder både i flytande form och i gas.  

I framtiden kommer elladdning Inte bara att ske på drivmedelsstationer, utan också i hemmet, på jobbet eller vid köpcentret. Därför tar vi nu steg för att anpassa vår verksamhet för att kunna möta framtidens nya behov. 

Vi har skapat en detaljerad färdplan fram till och med 2030, där vi gradvis kommer förbättra allt vi själva gör. Det handlar inte bara om drivmedel utan också om vår mat, vårt kaffe, våra drycker, våra biltvättar och alla andra delar av vår verksamhet.  

Vi ställer också högre krav på våra leverantörer.  Med de volymerna vi köper in kan göra stor skillnad och därigenom påverka vår bransch i en positiv riktning. 

Vad vi gör 

Drivmedel 

Det kan låta motsägelsefullt att säga att man som drivmedelskedja arbetar med miljö- och hållbarhet, men i själva verket är det en av våra kärnfrågor och ett område där alla våra insatser spelar stor roll för vår nuvarande och framtida miljö. Idag är vi Sveriges största leverantör av förnybara drivmedel och vi har Sveriges största nätverk av snabbladdare för bilar. Som drivmedelsföretag har vi ett särskilt ansvar att minska utsläpp av de växthusgaser som produkter vi säljer ger upphov till. Detta både genom hur vi arbetar och bedriver vår egen verksamhet, men också genom utveckling av produkterna vi erbjuder våra kunder. Miljöarbetet är inget som är en separat aktivitet i vår verksamhet, utan hållbarhetsperspektivet är helt integrerat i allt vi gör. 

Vi är en oberoende aktör på marknaden utan koppling till produktionsledet vilket ger oss stor flexibilitet. För oss är det naturligt att erbjuda det drivmedel som kunden behöver – oavsett vilken motor bilen drivs av. Det gör det både logiskt och självklart för oss att erbjuda snabbladdning av elbilar på våra stationer parallellt med de förnybara alternativen vi erbjuder både i flytande form och i gas. Rent konkret jobbar vi för en allt större inblandning av förnybar råvara i vår bensin och diesel. Som exempel erbjuder vi nu så mycket som 42 % inblandning i vår miles diesel. Vidare erbjuder vi fordonsgas, HVO100, B100 och snabbladdning av el på allt fler stationer. Vi arbetar med också tydliga hållbarhetskriterier vid inköp av biodrivmedel.   

Fokusområden: 

  • Fortsatt fokus på att leda utvecklingen av drivmedelsprodukter med en lägre miljöpåverkan. 

  • Fortsatt fokus på utbyggnad av vårt nätverk av snabbladdare för elbilar.  

  • Stort beteendefokus på alla våra bemannade stationer. Mycket av förbättringspotentialen inom exempelvis energieffektivisering ligger i vårt eget förhållningssätt och beteende. 

  • Fortsätta arbeta med energieffektivisering och inom detta exempelvis med ytterligare optimering av ljus, ventilation och värme. Förstärka samarbetet med våra partners för att tillsammans ta fram mer miljösmarta koncept, både vad gäller erbjudanden men även på utrustningssidan. 

  • Än större fokus på att synliggöra koppling mellan miljörelaterade åtgärder och positiva ekonomiska effekter. Inte minst för att säkra att miljöstrategin är en integrerad del av vår affärsutveckling.  

Färdplan 2045 

De svenska klimatmålen är högt ställda. Riksdagen har beslutat att våra utsläpp av växthusgaser ska minska med 70 procent inom transportsektorn till år 2030. Sverige står inför en historisk omställning.  

Den svenska petroleum- och biodrivmedelsbranschen har under lång tid varit världsledande i att utveckla nya, hållbara biodrivmedel. Nu ökar vi tempot och Circle K arbetar för att bidra till att målet blir verklighet. 

Branschen ska vara klimatneutral senast år 2045 och färdplanen pekar på vikten av av samarbete och dialog inom politiken, för att målet ska nås, där följande är viktiga områden: 

1. En biodrivmedelskommission för att säkra att vi når klimatmålen med bibehållen konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

​2. Förenklade regelverk och snabbare tillståndsprocesser vid ut- och/eller ombyggnad av anläggningar. 

​3. Tydliga riktlinjer för näringslivets roll, och specifikt branschens uppgift i Sveriges totalförsvar. 

​4. Regeringen måste ännu mer stå upp för hållbara biodrivmedel och råvaror i Europa. 

​5. En fastlagd takt för hur koldioxidutsläppen ska minska i bensin respektive diesel med kontinuerliga kontrollstationer.