Image
drivmedelspump
Image
drivmedelspump

Drivmedelspriser - bensinpriser & dieselpriser

Priserna som presenteras här är rekommenderade riktpriser för privatkunder.

Aktuella priser bemannade stationer

Produkt Produktnamn Pris Enhet Ändring Ändringsdatum
Produktnamn: miles 95
Pris: 14,69
Enhet: kr/l
Ändring: 0,15
Ändringsdatum:
Produktnamn: miles 98
Pris: 15,29
Enhet: kr/l
Ändring: 0,15
Ändringsdatum:
Produktnamn: milesPLUS 98
Pris: 15,59
Enhet: kr/l
Ändring: 0,15
Ändringsdatum:
Produktnamn: miles diesel
Pris: 15,17
Enhet: kr/l
Ändring: 0,15
Ändringsdatum:
Produktnamn: milesPLUS diesel
Pris: 15,76
Enhet: kr/l
Ändring: 0,15
Ändringsdatum:
Produktnamn: HVO100
Pris: 16,52
Enhet: kr/l
Ändring: 0,15
Ändringsdatum:
Produktnamn: Fordonsgas
Pris: 17,29
Enhet: kr/kg
Ändring: 0,15
Ändringsdatum:
Produktnamn: E85
Pris: 11,28
Enhet: kr/l
Ändring: 0,10
Ändringsdatum:

Nya skattenivåer på drivmedel gäller från 1:a januari 2021. Det leder till att Circle K den 1:a januari 2021 gör följande priskorrigeringar för skatter:

• Bensin +6 öre/liter
• Diesel +4 öre/liter

Ladda ned fil:

Aktuella priser automatstationer

Produkt Produktnamn Pris Enhet Ändring Ändringsdatum
Produktnamn: Bensin 95
Pris: 14,54
Enhet: kr/l
Ändring: 0,15
Ändringsdatum:
Produktnamn: Bensin 98
Pris: 15,14
Enhet: kr/l
Ändring: 0,15
Ändringsdatum:
Produktnamn: Diesel
Pris: 15,02
Enhet: kr/l
Ändring: 0,15
Ändringsdatum:
Produktnamn: E85
Pris: 11,13
Enhet: kr/l
Ändring: 0,10
Ändringsdatum:

Varierande priser på drivmedel

Det finns flera skäl till att våra priser varierar från dag till dag och från station till station.

Världsmarknadspris och dollarkurs

På kort sikt är det priset på raffinerad bensin och diesel på den nordeuropeiska marknaden som är avgörande för bensin- och dieselpriset i Sverige. Eftersom all handel sker i dollar är dollarkursens utveckling mot svenska kronan en viktig del i drivmedelsprisutvecklingen.

Priset på raffinerad bensin och diesel påverkas av faktorer som efterfrågan i förhållande till raffinaderikapacitet samt lagervolymer i Europa och USA. Det finns ett starkt samband mellan priset på raffinerad bensin och diesel och råoljeprisets utveckling. Råoljepriset styr raffinaderiernas inköpspriser av råvara vilket i sin tur påverkar försäljningspriset på raffinerad bensin och diesel.

Politik

Världspolitiken kan ha en stor inverkan på råoljepriset, eftersom politisk oro kan påverka både oljeproduktion och transporter negativt. När efterfrågan bli större än tillgången, stiger priserna. Skatter och tullavgifter i olika delar av världen påverkar också priset.

Världsekonomin

Även världsekonomin kan påverka priset på råolja. När vi är inne i en högkonjunktur ökar konsumtionen och priserna stiger. Utbud och efterfrågan på oljeprodukter är avgörande för prisnivån på råolja.

Lokala priser

Vi vill alltid hålla ett konkurrenskraftigt pris på den lokala marknaden. Pumppriserna är därför alltid anpassade efter marknadsläget på varje ort.

Skatter

Skatterna är en stor del av drivmedelspriset i Sverige och består av:

  • Energiskatt
  • Koldioxidskatt
  • Moms

Sammanlagt står skatter för mer än hälften av priset.

Skattesatser på bränslen och el 
Läs mer på Skatteverket.se