Image
Circle K station
Image
Drivmedel på Circle K

Drivmedelspriser - bensinpriser & dieselpriser

Priserna som presenteras här är rekommenderade riktpriser för privatkunder.

Aktuella priser bemannade stationer

Produkt Produktnamn Pris Ändringsdatum Enhet Ändring Prishistorik
Miles 95
Produktnamn: miles 95
Pris: 18,59
Ändringsdatum:
Enhet: kr/l
Ändring: -0,10
Prishistorik: Ladda Ner
Miles 98
Produktnamn: miles 98
Pris: 19,54
Ändringsdatum:
Enhet: kr/l
Ändring: -0,10
Prishistorik: Ladda Ner
Miles Plus 98
Produktnamn: miles+ 98
Pris: 19,84
Ändringsdatum:
Enhet: kr/l
Ändring: -0,10
Prishistorik: Ladda Ner
Diesel
Produktnamn: miles diesel
Pris: 18,24
Ändringsdatum:
Enhet: kr/l
Ändring: -0,10
Prishistorik: Ladda Ner
Miles Plus Diesel
Produktnamn: miles+ diesel
Pris: 18,83
Ändringsdatum:
Enhet: kr/l
Ändring: -0,10
Prishistorik: Ladda Ner
HVO 100
Produktnamn: HVO100
Pris: 20,99
Ändringsdatum:
Enhet: kr/l
Ändring: -0,10
Prishistorik: Ladda Ner
CNG
Produktnamn: Fordonsgas
Pris: 29,89
Ändringsdatum:
Enhet: kr/kg
Ändring: +1,70
Prishistorik: Ladda Ner
Ethanol E85
Produktnamn: E85
Pris: 14,69
Ändringsdatum:
Enhet: kr/l
Ändring: -0,10
Prishistorik: Ladda Ner

I enlighet med svensk standard övergår Circle K till sommarkvalité på E85 från 1 april. Sommarkvalitén innehåller en mindre andel bensin och därmed sänks produktens skatt med 71 öre/liter inkl. moms.

Ladda ned fil:

Aktuella priser automatstationer

Produkt Produktnamn Pris Ändringsdatum Enhet Ändring Prishistorik
Miles 95
Produktnamn: Bensin 95
Pris: 18,44
Ändringsdatum:
Enhet: kr/l
Ändring: -0,10
Prishistorik: Ladda Ner
Miles 98
Produktnamn: Bensin 98
Pris: 19,39
Ändringsdatum:
Enhet: kr/l
Ändring: -0,10
Prishistorik: Ladda Ner
Diesel
Produktnamn: Diesel
Pris: 18,09
Ändringsdatum:
Enhet: kr/l
Ändring: -0,10
Prishistorik: Ladda Ner
Ethanol E85
Produktnamn: E85
Pris: 14,54
Ändringsdatum:
Enhet: kr/l
Ändring: -0,10
Prishistorik: Ladda Ner

Varierande priser på drivmedel

Det finns flera skäl till att våra priser varierar från dag till dag och från station till station.

Världsmarknadspris och dollarkurs

På kort sikt är det priset på raffinerad bensin och diesel på den nordeuropeiska marknaden som är avgörande för bensin- och dieselpriset i Sverige. Eftersom all handel sker i dollar är dollarkursens utveckling mot svenska kronan en viktig del i drivmedelsprisutvecklingen.

Priset på raffinerad bensin och diesel påverkas av faktorer som efterfrågan i förhållande till raffinaderikapacitet samt lagervolymer i Europa och USA. Det finns ett starkt samband mellan priset på raffinerad bensin och diesel och råoljeprisets utveckling. Råoljepriset styr raffinaderiernas inköpspriser av råvara vilket i sin tur påverkar försäljningspriset på raffinerad bensin och diesel.

Politik

Världspolitiken kan ha en stor inverkan på råoljepriset, eftersom politisk oro kan påverka både oljeproduktion och transporter negativt. När efterfrågan bli större än tillgången, stiger priserna. Skatter och tullavgifter i olika delar av världen påverkar också priset.

Världsekonomin

Även världsekonomin kan påverka priset på råolja. När vi är inne i en högkonjunktur ökar konsumtionen och priserna stiger. Utbud och efterfrågan på oljeprodukter är avgörande för prisnivån på råolja.

Lokala priser

Vi vill alltid hålla ett konkurrenskraftigt pris på den lokala marknaden. Pumppriserna är därför alltid anpassade efter marknadsläget på varje ort.

Skatter

Skatterna är en stor del av drivmedelspriset i Sverige och består av:

  • Energiskatt
  • Koldioxidskatt
  • Moms

Sammanlagt står skatter för mer än hälften av priset.

Skattesatser på bränslen och el 
Läs mer på Skatteverket.se