Hur fungerar återbetalning skattemässigt, är återbetalning en förmån som kräver förmånsbeskattning?


Återbetalning av elkostnader vid hemmaladdning fungerar som andra utlägg vid tillfället att företaget ska betala för drivmedlet. 
Skatteverket har inga tydliga riktlinjer för detta och det har inte varit några prejudicerande fall hitintills. Förutsättningar för avdragsrätt är att kostnaden är ett utlägg i arbetsgivarens verksamhet. Drivmedelskostnader vid Kompletteringsregeln ska betalas av arbetsgivaren.  
Det potentiella underlag som skattejuristerna har gjort en bedömning att Skatteverket eventuellt kan acceptera för att medge arbetsgivaren viss avdragsrätt är om arbetsgivaren dels kan begära in och tillhandahålla förarens privata elräkning, dels begära in och tillhandahålla underlag från Circle K avseende den exakta förbrukningen.

Var detta till hjälp: