Kan jag använda mitt Företagskort med laddfunktion för att ladda på IONITY och Mer?


Till en början fungerar företagskortet endast på CK laddare. Vi har som ambition att det inom kort även ska fungera på IONITYs laddare.. 

Var detta till hjälp: