Image
Kvinna vid dator
Image
Kvinna vid dator
Säkerhet

Kortsäkerhet

Säkerheten är en fråga som företagare ibland prioriterar ner – vilket leder till stora kostnader den dag oturen är framme.

Interna bedrägerier står för en stor del av företags svinn. Vi erbjuder därför ett 2-kortssystem med inköpsbegränsningar, särskilt anpassat för kunder med stora fordonsflottor. På så sätt kan du enkelt förebygga och upptäcka avvikande inköp i god tid. I vår Kundportal får du full kontroll på dina inköp.

Image
laptop


Vår kundportal
 

• Sveriges bästa kortsäkerhet
• Skimningsskydd
• Bedrägeriminskning med 2-kort, Kundportalen och inköpsbegränsningar
• Kontroll på personal
• Trygghet med kameraövervakning
• Ju färre leverantörer, desto större säkerhet
• Du slipper bulklösningar som kräver bevakning