Image
väg genom skog
Image
väg med träd runt
Förnybara drivmedel

Förnybara drivmedel

Klimatet och framtidens drivmedel är frågor som engagerar oss. Vi vill göra det enkelt för dig och vara din partner i omställningen från fossilt till allt mer förnybart. Vi arbetar ständigt med att kunna erbjuda fler intressanta och mer miljöanpassade alternativ på fler stationer.

Du som kör en bensin- eller dieselbil är också med och bidrar till omställningen, vi tillsätter biodrivmedel i både vår miles bensin och i miles diesel.

Vi satsar brett och kan erbjuda de biodrivmedel som finns tillgängliga på marknaden, såsom HVO100, B100, ED95, fordonsgas (100% biogas), flytande fordonsgas (både naturgas och upp till 100% biogas) och E85. 

Våra drivmedelsprodukter uppfyller all nuvarande standard och är anpassade för vårt svenska klimat. Din motor ska fungera lika bra i alla väderförhållanden. Dessutom använder vi de mest högteknologiska bränsleadditiv som finns på marknaden så att din motor hålls i trim och ger så låga utsläpp som möjligt.

Image
HVO 100

HVO100

Med HVO100 ställer du snabbt om din dieselbil till att gå på helt fossilfritt bränsle tillverkat av avfall och biprodukter från matindustrin. På många stationer kan du också tanka milesBIO HVO100, här har vi tillsatt vårt miles additiv i HVO100.
 

Image
Biodiesel

Biodiesel B100

Med B100, en biodiesel med 100% rapsolja får du ett drivmedel för tunga fordon med hög klimatprestanda. Förutom att B100 sänker CO2 utsläppen med upp till 67% innehåller den inga giftiga ämnen och bryts ner snabbt i naturen.

Image
etanol

Etanol E85

Att tanka E85 är ett klimatsmart alternativ eftersom klimatpåverkan minskar med över 50% i jämförelse med om du kör på bensin. Den E85 som du tankar hos oss består av ca 85% etanol och ca 15% bensin.
 
 

Image
Fordonsgas

Fordonsgas CNG/CBG

Fordonsgas består av antingen komprimerad förnybar biogas (CBG), eller komprimerad naturgas (CNG) eller de båda gaserna i kombination. Hos oss på Circle K får du nu en fordonsgas som innehåller 100% biogas – utan extra kostnad.

Image
Tanka flytande biogas på Circle k!

Flytande biogas, LBG

Hos oss på Circle K tankar du 100% flytande biogas (LBG). Med flytande biogas, LBG, får du ett drivmedel med ca: 80 % CO2 reduktion.
 
 
 

Image
ED95

ED 95

ED95 är ett flytande drivmedel till tunga etanollastbilar och etanolbussar som används och tankas på samma sätt som ”vanlig diesel” i fordon anpassade för ED95. ED95 ger en CO2 reduktion på upp till 90%.
 

Image
AdBlue

Adblue®

Vi erbjuder möjligheten att tanka högkvalitativ AdBlue® på allt fler truckdieselanläggningar. Den AdBlue som du tankar på Circle K levereras av Yara som tillverkar lösningen enligt exakta specifikationer som uppfyller ISO22241 standarden.

Image
äng

Vår väg mot fossilfritt

Som ledande aktör inom drivmedelsbranschen har vi både ett stort ansvar och stora möjligheter att arbeta för ett fossilfritt Sverige. Vi arbetar hårt för att hjälpa Sverige nå klimatmålen.