Image
tjej laddar bil
Image
tjej laddar bil

Framtidens drivmedel för yrkestrafiken

Är den svenska yrkestrafiken redo för att ta nästa steg i den stora omställningen mot mer hållbara drivmedel? Genom undersökningar och intervjuer har vi tagit pulsen på åkerier över hela landet, såväl inom lätt som tung godstrafik och persontransport. Rapporten visar att viljan är stor att ställa om, men också att det finns en rad utmaningar där branschen behöver stöd.

Rapporten är framtagen med stöd och hjälp från Sveriges Åkeriföretag och Svenska Taxiförbundet. 
 

Här kan du ta del av rapporten