Image
Ladda elbil symbol
Image
Elladdningssymbol med blixt

Fem snabba om elladdning

Elladdning av lätt och tung trafik är ett ämne som berör och engagerar många. Men vad är egentligen en kWh och hur länge behöver jag ladda min bil? Vi bad vår Senior Mobility Expert Oskar Giesecke reda ut begreppen.

1. Vad är kW?

I el- och laddvärlden pratar vi ofta om effekt i kW (kiloWatt). Effekt definieras som energimängd per tidsenhet och kan därmed ses som en hastighet. Ju högre effekt desto snabbare laddas bilen.

2. Vad är kWh?

En kiloWatt-timme är mått på mängd energi. 1kWh är energin som åtgår vid 1kW under en timme. En laddhybrid har typiskt 10-15 kWh när bilen är fullt laddad. En elbil med lång räckvidd kan ha över 100kWh i ett fullt batteri. Ju mer kWh din bil har desto längre kan du köra utan att behöva ladda, men den tar också längre tid att ladda fullt.

3. Vad är skillnaden mellan AC och DC?

AC står för alternating current (växelström) DC står för direct current (likström). Växelström är det som finns i vägguttaget hemma, från distributionsnätet. Apparater som till exempel batterier i mobiltelefoner, laptops och elbilar kräver DC.

AC laddstationer är vanligt att installera vid sin bostad eller parkeringsgarage, då dessa är lämpade för privatinstallationer och enkla att sköta. AC laddstationer kan leverera maximalt 22kW. DC snabbladdare kan leverera effekter upp till 150 kW och ultrasnabbladdare från 150 – 360 kW.

4. Snabbladdning och Ultrasnabb-laddning - hur snabbt går det att ladda?

Har du någonsin undrat varför du inte får mer än 100kW när du laddar på en laddstation som säger att den ger 300kW? 300kW är vad laddstationen maximalt kan ge ut. Det är flera orsaker till att din bil eventuellt inte får maximal laddeffekt. Två vanliga orsaker är:

  • Laddkapaciteten i bilens batterisystem. Idag är det få personbilar som kan ta emot 300kW och detta beror på hur biltillverkaren har dimensionerat bilens batterisystem. Många elbilar på marknaden idag har en maximal laddeffekt på 150kW. Mycket tyder på att allt fler nya bilar kommer vara utrustade för högre laddkapacitet i framtiden.  
  • Temperaturen på batterisystemet. Litium-jon batterier måste vårdas väl för att battericellerna inte skall ta skada, speciellt under en laddprocess. Därför mäter bilen bland annat temperatur och spänning kontinuerligt hos battericellerna. Om batterisystemet är för kallt eller för varmt kommer bilen kommunicera detta till laddaren och begränsa laddeffekten. Därför går det långsammare att ladda mot slutet av en laddsession, för att batterisystemet utvecklar värme under processen.

5. Hur länge behöver jag ladda?

Under normalförhållanden drar en elbil ca. 2kWh per mil. Detta gör att du enkelt kan räkna hur många mil batteriet teoretiskt får per laddad timme:

Låt oss säga att du får 150kW från laddaren till batteriet. Dela effekt med snittförbrukning per mil => 150/2 = 75 mil per laddad timme. Detta kallas även RPH ”range per hour”, som förklarar bilens teoretiska räckvidd per laddad timme. Det är viktigt att komma ihåg att laddhastigheten i praktiken varierar under laddsessionen och begränsas i takt med att bilens batteri fylls.  

Saknar du kort för elladdning?

Logga in i Kundportalen för att beställa företagskort med laddning

Mer om laddning

Här hittar du mer info om laddning för truck- och företagskunder.