Image
miles BIO HVO 100
Image
väg med träd runt
Adblue

Adblue

Vi erbjuder möjligheten att tanka högkvalitativ AdBlue® på allt fler truckdieselanläggningar.

Vi utökar kontinuerligt antalet stationer som erbjuder AdBlue. Våren 2016 har vi runt 120 stationer där du förutom miles diesel även hittar en pump för AdBlue. I de flesta fall kan du tanka AdBlue samtidigt som du tankar miles diesel. Hos oss tankar du enkelt AdBlue® av högsta kvalitet med ditt vanliga truckdieselkort. AdBlue och diesel debiteras på en och samma drivmedelsfaktura och det blir lätt att följa upp kostnader och förbrukning för varje enskild bil och förare.

AdBlue - kvalitetskontrollerad standard

Den AdBlue som du tankar på Circle K levereras av Yara som tillverkar lösningen enligt exakta specifikationer som uppfyller ISO22241 standarden. Till 100 liter diesel går det normalt åt ca 5 liter AdBlue. Lösningen är köldkänslig och fryser vid minus 11,5 grader Celsius vilket innebär att både fordon och Circle K:s pumpanläggningar utrustats med isolering och uppvärmning. AdBlue i kombination med SCR erbjuder en bränsleeffektiv lösning som reducerar utsläppen av kväveoxid och partiklar.

Vad är AdBlue?

AdBlue är en 32,5% lösning av urea i avjoniserat vatten. Lösningen är klar, giftfri och säker att hantera. AdBlue® är ett varumärke som ägs och övervakas av VDA (Verband der Automobilindustrie). Varumärket står som garant för att kvalitetsreglerna följs i hela distributionskedan ända ut till pumphandtaget. Idag har så gott som alla tillverkare av dieselmotorer för tunga transporter anammat SCR-tekniken (Selective Catalytic Reduction) för avgasrening. Tekniken kräver en absolut säker tillgång av högkvalitativ AdBlue®.

Vad innebär det att tanka AdBlue hos oss?
- Du kan oftast tanka AdBlue och miles diesel samtidigt
- Du får en kvalitetssäkrad, spårbar och certifierad produkt
- Du minskar risken för förorenad urealösning. Något som kan bli kostsamt vid ett katalysatorhaveri
- Den AdBlue du tankar i vårt stationsnät uppfyller kraven för ISO22241
- Du får ett konkurrenskraftigt literpris