Image
Pappa och barn utanför Circle K
Image
pappa och dotter vid bil

Bilförsäkring

Vi bryr oss om våra kunder. Oavsett vart du är på väg vill vi att du ska kunna känna dig trygg. Med våra tre omfattningsnivåer och valbara tilläggsförsäkring, väljer du det skydd som passar dig och din bil allra bäst.
Image
bilförsäkring för dig som EXTRA medlem

Trafikförsäkring

Det skydd du enligt lag måste ha. Om förare, passagerare och personer utanför bilen skadas vid en olycka får de ersättning för sina personskador. Om din bil orsakar skador på någon annans egendom ersätts även dessa av trafikförsäkringen.

Image
hyra till till semestern på Circle K

Halvförsäkring

Halvförsäkring (trafik + delkasko) omfattar allt som trafikförsäkringen också täcker. Halvförsäkringen hjälper dig vid rättstvister som gäller din bil, driftstopp och täcker även skador på din egen bil vid till exempel stöld, brand och glas.

Image
Skaffa bilförsäkring med CIrcle K EXTRA

Helförsäkring

Helförsäkring (halvförsäkring + vagnskada) skyddar mot yttre skador på eget fordon. Du får ersättning vid, trafikolyckor, viltolyckor, skadegörelse eller andra yttre olyckshändelser. Nybilsgaranti ingår om bilen är nyare än ett år eller har gått mindre än 2 000 mil.

Valbar tilläggsförsäkring

Super är ett tillägg till vår bilförsäkring och passar för alla nyare bilar. Den gör ditt skydd ännu bättre och kan tecknas som tillägg till halv- eller helförsäkring. Super gör att din nybilsgaranti förlängs till att gälla i upp till två år eller 4 000 mil. Du får ersättning för hyrbil vid ersättningsbar skada och assistans så att du direkt kan fortsätta din resa. Du får  en extra olycksfallsförsäkring för förare och passagerare. Super gör också att du aldrig behöver betala någon självrisk vid räddning, allrisk, nyckelförlust, stöld eller brand.
 

KLICKA FÖR OFFERT

Anmäl skada

Om du redan är försäkrad hos Circle K EXTRA och har råkat ut för en skada, kan du anmäla din skada här.

ÖVRIGT

FAQ 
Förköpsinformation 
Ladda ned IPID
Försäkringsvillkor

Kontakta oss: extra@digisure.se
Eller telefon: 08-429 63 00
(mån-fre 10.00 – 15.00)Eir Försäkring AB är försäkringsgivare för Digisure AS. Digisure AS distribuerar försäkringar till Circle K Extras medlemmar. Digisure AS, org nr 920 553 435, Munkedamsveien 53B, 0250 Oslo. Verksamheten är registrerad i Finanstilsynets register över godkända försäkringsförmedlare i Norge, och är godkänd av Finansinspektionen och Finanstilsynet i Norge att bedriva gränsöverskridande verksamhet till Sverige. Digisure är försäkringsförmedlare för Eir Försäkring AB som är försäkringsgivare och utfärdar därför försäkringarna med stöd av en fullmakt från Eir Försäkring AB, Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm. Eir Försäkring AB har tillstånd från Svenska Finansinspektionen att bedriva försäkringsförmedling enligt Försäkringsrörelselagen (2010: 2043) och är godkänd av Finansinspektionen och Finanstilsynet i Norge att bedriva gränsöverskridande verksamhet till Norge, ID: FT00115507. Eir Försäkring AB kan kontaktas via adressen ovan, samt via info@eirforsakring.se. Mer information finns även på eirforsakring.se