Image
bil på väg i vacker miljö
Image
bil på väg i vacker miljö
Hållbara inköp

Hållbara inköp

Genom våra leverantörer och samarbetspartners påverkar Circle K indirekt både miljön och samhället. Det är därför viktigt för oss att alla vi arbetar med delar våra värderingar.

Alla våra leverantörer behöver skriva under vår Supplier Declaration. Den sätter våra krav och säkerställer att våra leverantörer följer internationell lagstiftning och normer. Deklarationen tar också upp saker som hållbarhet, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, antikorruption och åtgärder mot oetiska affärsmetoder.

Detta gäller särskilt när det kommer till drivmedel, som medför stora risker för samhället och klimatet genom hela produktionskedjan. Därför har vi särskilda avtal som fastställer våra krav och säkerställer att leverantörer lever upp till internationella lagar och standard.  

Image
Eco vadis

Eco Vadis
 

Vi jobbar sedan en tid med EcoVadis för att få en oberoende parts perspektiv på vårt hållbarhetsarbete. Vi använder det även som verktyg i upphandlingar för att säkra vår värdekedja bakåt och försäkra oss om att vi jobbar med leverantörer som har samma inställning till hållbarhetsfrågor som vi har. Vi har i år belönats med Evovadis bronsmedalj, något vi är väldigt stolta över och ser som ett kvitto på vårt långsiktiga hållbarhetsarbete.

EcoVadis erbjuder företag en plattform för en tredjepartsbedömning av såväl det egna företagets som leverantörers hållbarhetsstatus.