Image
Pumptak Circle K
Image
pumptak Circle K

Våra terminaler

Vi bedriver terminalverksamhet på ett flertal platser i Sverige från Malmö i söder till Umeå i norr. Här mellanlagras och vidareförädlas våra produkter till slutkonsumenten och härifrån kommer till exempel bensinen som du sedan tankar på stationen.

Bränsleprodukterna kommer oftast till terminalen med fartyg. Härifrån fraktas sedan alla produkter vidare med tankbil.

Miljön är viktig för Circle K och för att minimera terminalernas miljöpåverkan är de utrustade med olika typer av teknik för att reducera utsläppen till mark, vatten och luft. För att förhindra att olja eller bensin hamnar i marken är våra spillytor hårdgjorda och kopplade till speciella avlopp som är kopplade till en reningsanläggning. För att ytterligare skydda miljön och minska riskerna är våra cisterner utrustade med överfyllnadslarm och automatisk nivåövervakning. Allt vatten som kan vara nedsmutsat med olja renas genom en reningsanläggning innan det släpps ut till recipienten. Bensincisternerna är utrustade med flytande tak för att minimera gasavgången till luft.

När du tankar din bil med bensin eller E85 omhändertas bensingaserna och återförs till terminalen. För att ta hand om dessa kolväten så finns det en reningsanläggning på terminalen som tar hand om bensingaserna och omvandlar dem sedan till bensin istället för att släppas i luften.

Information om våra terminaler

Alla Circle K:s terminaler är klassade som Seveso-anläggningar vilket ställer speciella krav på hur säkerheten mot olyckor hanteras.

Denna information är en del av det arbetet. Terminalerna bedrivs på ett säkert sätt men om du bor i närheten av en terminal, så bör du ta del av informationen som finns länkade till respektive ort nedan om olyckan skulle vara framme. Läs mer om Seveso här

Terminaler

Klicka på din ort för mer information:

Bergs, Nacka

Sundsvall

Malmö

Holmsund

Kalmar

Norrköping