Image
Pumptak Circle K
Image
pumptak Circle K

Säkerhet på våra bensinstationer

Vi gör allt för att hålla en hög säkerhet på våra stationer. Det gäller allt från säkerhet för våra medarbetare, matsäkerhet och hantering av drivmedel och andra produkter.

Produkt- och säkerhetsdatablad

Här har vi samlat produkt- och säkerhetsdatablad för alla våra produkter.

Rån

Circle K arbetar sedan flera år systematiskt med att öka säkerheten och att minska risken för rån på stationerna. Vi satsar framför allt på utbildning av vår personal i kombination med teknisk utrustning. Bland annat utbildas personalen i hur man agerar vid butiksrån till exempel hur man tar signalement på rånarna. Samtidigt har vi infört olika tekniska lösningar, exempelvis har alla fullservicestationer slutet kontanthanteringssystem, övervakningskameror och bärbara larm. Att ha ett slutet kontanthanteringssystem skapar en ännu tryggare och säkrare arbetsplats för vår personal.

Det lönar sig inte att råna en Circle K station, det finns inga kontanter i kassan eftersom vi har slutet kontanthanteringssystem på alla våra fullservicestationer. Statistik visar att rån mot Circle K har hög uppklarningsprocent eftersom personalen är säkerhetsutbildad. 

Intelligenta kameror på våra automatstationer

Circle K är först i branschen att öka tryggheten för människor och miljön på sina automatstationer genom att installera så kallade ”intelligenta kameror”. Med hjälp av kameran ska oönskade händelser som till exempel drivmedelspill, skadegörelse och stölder undvikas. När systemet aktiverats förmedlas bilder till en kameracentral där bevakningspersonal kan följa händelser och skeenden. Med detta system går det att agera direkt vid stöld och skadegörelse. Alla kriminella handlingar mot Circle Ks stationer polisanmäls och det är endast vid dessa tillfällen som det inspelade materialet överlämnas till polisen för att identifiera personer och fordon.

Smitningar

Drivmedelssmitningar är en stor utmaning för oss och för hela branschen. Enligt uppgifter från Svensk Bensinhandel sker det, bara på den svenska marknaden, strax över 40 000 smitningar varje år. Smitningar är ett stort arbetsmiljöproblem som medför en hotfull och otrygg arbetsmiljö och det kan vi som ansvarstagande arbetsgivare inte acceptera. Därför arbetar vi på Circle K aktivt för att förhindra smitningar. Vi har kameraövervakning och ett bra samarbete med polis, där alla smitningar polisanmäls.
På majoriteten av våra stationer har vi också infört förskottsbetalning. Det innebär att alla kunder måste betala sitt drivmedel innan de tankar. För den som tankar med kort utan kod eller med kontanter har vi arbetat fram en smidig lösning där kundvarvet börjar inne i butiken och avslutas med att man går ut och tankar sitt drivmedel vid pumpen. För den som betalar med kort och kod vid pumpen blir det ingen förändring alls.

Transporter

Alla som arbetar med Circle Ks tanktransporter har ett gemensamt ansvar för trafiksäkerheten och ska leva upp till detta. Genom beslut och sätt att uppträda bidrar alla till en säkrare trafikmiljö. Det skapar förutsättningar för trafiksäkra uppdrag och mindre påverkan på klimatet och miljön. Circle K har sedan många år tillbaka trafiksäkerhet som ett viktigt fokusområde, och det är exempelvis en självklarhet att alla tankbilar i trafik för oss är utrustade med alkolås.

Depåer

På våra depåer pågår verksamhet dygnet runt året runt för att tillse att våra stationer alltid har drivmedel att sälja. Detta ställer stora krav på att samtliga i verksamheten ständigt har fokus på säkerheten i utförandet av arbetsuppgifter. Detta gör vi genom att vara medvetna om de risker som finns och vidta åtgärder för att eliminera eller minska dem. Det innebär att vi satsar på teknisk säkerhetsutrustning likväl som kompetent personal som arbetar utefter tydliga och kompletta arbetsinstruktioner.

Matsäkerhet

Circle K Sverige satsar på att utveckla och erbjuda god mat av hög kvalitet. Vi är en av Sveriges största mataktör längs vägarna och varje dag säljer våra 300 fullservicestationer exempelvis korv, smörgåsar, sallader och livsmedel. För oss är det en självklarhet att hålla en hög nivå på vår livsmedelshygien.

För att garantera att vår hantering av livsmedel håller allra högsta kvalitet följer samtliga stationer ett omfattande egenkontrollsystem med fokus på bland annat:

– Att dagligen genomföra kontroller av temperatur, rengöring och innehållsförteckningar.
– Att varje station har en matsäkerhetsansvarig.
– Att alla medarbetare har genomgått utbildning i matsäkerhet.
– Ett noggrant samarbete med leverantörer för att säkra spårbarhet av produkter. Detta för att vi snabbt ska kunna plocka bort en vara om det blivit något fel i produktionen.

Men vi nöjer oss inte med detta. Vi vill ha en experts synpunkter på vårt arbete. Därför låter vi ett externt företag besöka samtliga stationer två gånger per år. Vid dessa besök ser de över alla våra rutiner inom hygien, och ger förslag till förbättringar om det behövs. De tar också diverse prover som skickas för mikrobakteriologisk analys, för att på detta sätt också garantera en god hygien.