Image
Vi gör din resa enklare - ta din paus hos oss på CIrcle K
Image
Ta din paus på Circle K

Miljömärkning av drivmedel

Från den 1 oktober 2021 finns krav på att miljöinformation om drivmedel ska presenteras med hjälp av en dekal vid drivmedelspumpen.

Circle K presenterar en detaljerad miljöinformation för 2022 för alla produkter som vi säljer. Observera att miljöinformationen baseras på 2022 års rapportering. I oktober 2024 uppdateras pumpmärkningen med resultatet för 2023.  

Reduktionsplikten syftar till att minska utsläppen av växthusgaser, och det gör vi genom att tillsätta förnybart bränsle som blandas in i fossila bränslen. 

Från och med 1 januari 2024 har reduktionsplikten på både bensin och diesel sänkts till 6%, detta kommer att gälla till den 31 december 2026.
 

Miljömärkning Diesel

Från den 1 januari 2022 höjdes den s.k. Reduktionsplikten i Sverige till 30,5% CO2 reduktion på diesel, vilket också var nivån som gällde för 2023, från den 1 januari 2024 är reduktionsplikten sänkt till 6%. I tabellen nedan visar vi detaljerad information om råvarorna och dess ursprungsland. Vi har 2 olika kategorier av biodrivmedel inblandade i diesel, FAME och HVO. HVO står för 28,1 % av innehållet i diesel räknat på energiinnehåll och FAME står för 5,6 % av innehållet i diesel räknat på energiinnehåll. Råvarufördelningen i diesel framgår av nedanstående graf.

Här hittar du en detaljerad tabell över råvarufördelningen

File
Image
miljöinformation diesel
Image
Diagram över innehåll diesel

I tabellen visar vi detaljerad information om råvarorna och dess ursprungsland. 

Miljömärkning Bensin 95

Från den 1 januari 2022 höjdes den s.k. Reduktionsplikten i Sverige till 7,8% CO2 reduktion på bensin, vilket också gällde under 2023, från den 1 januari 2024 är reduktionsplikten sänkt till 6%.   

Andelen etanol i vår miles 95 bensin är 10 % (E10). Det är ett viktigt steg för att uppnå de klimatmål som är satta i Sverige. E10-bensin finns redan runt om i EU och uppfyller svensk och europeisk standard. 

Miljömärkningen på pumpen visar andelen av respektive råvara i % beräknat på energiinnehåll. E5 respektive E10 anger andelen inblandad etanol i volymprocent, vilket är den märkning som visar vilken drivmedelskvalitet som bilen kräver. Läs mer om E10 här

Vi har 2 olika kategorier av biodrivmedel inblandade i bensin, etanol och biobensin (jämförbar med HVO, men för bensin). Etanol står för 6,4 % av innehållet i bensin 95 räknat på energiinnehåll och biobensin står för 0,4 % av innehållet i bensin 95 räknat på energiinnehåll. Råvarufördelningen i bensin 95 framgår av nedanstående graf. I tabellen visar vi detaljerad information om råvarorna och dess ursprungsland. 

Här hittar du en detaljerad tabell över råvarufördelningen:

File
Image
Bensin 95
Image
Bensin 95

I tabellen visar vi detaljerad information om råvarorna och dess ursprungsland.

Miljömärkning Bensin 98

Från den 1 januari 2022 höjdes den s.k. Reduktionsplikten i Sverige till 7,8% CO2 reduktion på bensin, vilket också gällde under 2023, från den 1 januari 2024 är reduktionsplikten sänkt till 6%.  

För att fortsatt kunna erbjuda en bensin 98 med E5 kvalitet (max 5 %) etanol, så blandar vi idag in mer och andra biodrivmedel i bensin 95 (se ovan). 

I bensin 98 blandar vi in biodrivmedlet etanol och biobensin. Etanol står för 3,9 % av innehållet i bensin 98 räknat på energiinnehåll och biobensin står för 0,1 % av innehållet i bensin 98 räknat på energiinnehåll. Råvarufördelningen i bensin 98 framgår av nedanstående graf.  I tabellen nedan visar vi information om råvarorna och dess ursprungsland. 

Här hittar du en detaljerad tabell över råvarufördelningen:

Image
Bensin 98
Image
Bensin 98 diagram

I tabellen visar vi detaljerad information om råvarorna och dess ursprungsland. 

Miljömärkning E85

E85 består av ca 15% bensin och 85% etanol, inblandningen varierar vinter- och sommarsäsong enligt svensk standard. Etanol stod för 69,9 % av innehållet i E85 räknat på energiinnehåll. Råvarufördelningen i E85 framgår av nedanstående graf.

Här hittar du en detaljerad tabell med information om råvarorna och dess ursprungsland:

File
Image
E85
Image
E85 diagram innehåll

I tabellen visar vi detaljerad information om råvarorna och dess ursprungsland. 

Miljömärkning HVO 100

HVO100 består till 100 % av förnybar HVO men det finns även ett tillsatt smörjande fossilt additiv. Råvarufördelningen i HVO100 framgår av nedanstående graf.

Här hittar du tabeller med detaljerad information om råvarorna och dess ursprungsland:

File
Image
HVO100 miljömärkning
Image
HVO100 diagram innehåll

I tabellen visar vi detaljerad information om råvarorna och dess ursprungsland. 

Miljömärkning B100

B100 består till 100 % av rapsolja. Ursprungsland i B100 framgår av nedanstående graf. 

Här hittar du tabeller med detaljerad information om råvarorna och dess ursprungsland

File
Image
B100 Miljömärkning
Image
B100 diagram innehåll

Ursprungsland i B100 framgår av grafen. 

Mer om våra drivmedel?

Här hittar du mer information om våra olika drivmedel.