Image
Vi gör din resa enklare - ta din paus hos oss på CIrcle K
Image
Ta din paus på Circle K

Miljömärkning av drivmedel

Från den 1 oktober 2021 finns krav på att miljöinformation om drivmedel ska presenteras med hjälp av en dekal vid drivmedelspumpen.

Circle K presenterar en detaljerad miljöinformation för 2021 för alla produkter som vi  säljer. Observera att miljöinformationen baseras på 2021 års rapportering, i enlighet med lagstiftningen, och att vi den 1:a december 2022 har höjt inblandningen av förnybara drivmedel i bensin och diesel.. I oktober 2023 uppdateras pumpmärkningen med resultatet för 2022.  

Reduktionsplikten syftar till att minska utsläppen av växthusgaser, och det gör vi genom att öka andelen förnybart bränsle som blandas in i fossila bränslen. Detta är en del i branschens arbete för att uppnå klimatneutral konkurrenskraft senast 2045. Reduktionsplikten innebär krav på successivt ökad CO2 reduktion.
Se nedanstående grafer för de ökade kraven på bensin och diesel.

Miljömärkning Diesel

Från den 1 augusti 2021 höjdes den s.k. Reduktionsplikten i Sverige till 26% på diesel. I tabellen nedan visar vi detaljerad information om råvarorna och dess ursprungsland. Vi har 2 olika kategorier av biodrivmedel inblandade i diesel, FAME och HVO. HVO står för 17,7 % av innehållet i diesel räknat på energiinnehåll och FAME står för 6,2 % av innehållet i diesel räknat på energiinnehåll. Råvarufördelningen i diesel framgår av nedanstående graf.

Här hittar du en detaljerad tabell över råvarufördelningen

File
Image
Miljömärkning Diesel
Image
Ursprung diesel

I tabellen visar vi detaljerad information om råvarorna och dess ursprungsland. 

Miljömärkning Bensin 95

Från den 1 augusti 2021 höjdes den s.k. Reduktionsplikten i Sverige till 6% CO2 reduktion på bensin.  

I samband med detta ökade andelen etanol i vår miles 95 bensin från 5 % (E5) till upp till 10 % (E10). Det är ett viktigt steg för att uppnå de klimatmål som är satta i Sverige.  

E10-bensin finns redan i 14 länder runt om i EU och uppfyller svensk och europeisk standard. Hela branschen står enad i den här omställningen och vi på Circle K välkomnar det här initiativet! 

Miljömärkningen på pumpen visar andelen av respektive råvara i % beräknat på energiinnehåll. E5 respektive E10 anger andelen inblandad etanol i volymprocent, vilket är den märkning som visar vilken drivmedelskvalitet som bilen kräver. Läs mer om E10 här

Vi har 2 olika kategorier av biodrivmedel inblandade i bensin, etanol och biobensin (jämförbar med HVO, men för bensin). Etanol står för 4,7 % av innehållet i bensin 95 räknat på energiinnehåll och biobensin står för 0,8 % av innehållet i bensin 95 räknat på energiinnehåll. Råvarufördelningen i bensin 95 framgår av nedanstående graf. I tabellen visar vi detaljerad information om råvarorna och dess ursprungsland. 

Här hittar du en detaljerad tabell över råvarufördelningen:

Image
MIljömärkning Bensin 95
Image
Urspung Bensin 95

I tabellen visar vi detaljerad information om råvarorna och dess ursprungsland.

Miljömärkning Bensin 98

Från den 1 augusti 2021 höjdes den s.k. Reduktionsplikten i Sverige till 6 % CO2 reduktion på bensin. För att fortsatt kunna erbjuda en bensin 98 med E5 kvalitet (max 5 %) etanol, så blandar vi idag in mer och andra biodrivmedel i bensin 95 (se ovan). 

I bensin 98 blandar vi in biodrivmedlet etanol. Etanol står för 3,2 % av innehållet i bensin 98 räknat på energiinnehåll. Råvarufördelningen i bensin 98 framgår av nedanstående graf.  I tabellen nedan visar vi information om råvarorna och dess ursprungsland. 

Här hittar du en detaljerad tabell över råvarufördelningen:

Image
Miljömärkning Bensin 98
Image
Ursprungsinformation bensin 98

I tabellen visar vi detaljerad information om råvarorna och dess ursprungsland. 

Miljömärkning E85

E85 består av ca15% bensin och 85% etanol, inblandningen varierar vinter- och sommarsäsong enligt svensk standard. Etanol stod för 73,0 % av innehållet i E85 räknat på energiinnehåll och biobensin för 0,1%. Råvarufördelningen i E85 framgår av nedanstående graf.

Här hittar du en detaljerad tabell med information om råvarorna och dess ursprungsland:

File
Image
Miljömärkning E85
Image
Ursprung E85

I tabellen visar vi detaljerad information om råvarorna och dess ursprungsland. 

Miljömärkning HVO 100

HVO100 består till 99,98 % av förnybar HVO och 0,01 % är ett tillsatt smörjande fossilt additiv. Råvarufördelningen i HVO100 framgår av nedanstående graf.

Här hittar du tabeller med detaljerad information om råvarorna och dess ursprungsland:

File
Image
Miljömärkning HVO 100
Image
Ursprung HVO 100

I tabellen visar vi detaljerad information om råvarorna och dess ursprungsland. 

Miljömärkning B100

B100 består till 100 % av rapsolja. Ursprungsland i B100 framgår av nedanstående graf. 

Här hittar du tabeller med detaljerad information om råvarorna och dess ursprungsland

File
Image
Miljömärkning B100
Image
Ursprung B100

Ursprungsland i B100 framgår av grafen. 

Mer om våra drivmedel?

Här hittar du mer information om våra olika drivmedel.