Image
man som sitter i bil
Image
man som sitter i bil
Betalskydd

Betalskydd

Med Circle K Mastercard kan du teckna försäkringen Betalskydd som kan täcka din månadskostnad och kan lösa in eventuellt utestående saldo för ditt Circle K Mastercard om du skulle bli arbetslös, sjuk, eller om du skulle avlida.

Allt går inte att förutse. Därför har vi tagit fram en försäkring som skyddar dig mot oförutsedda händelser.

Vem kan teckna Betalskydd?

Försäkringen kan tecknas om du är innehavare av ett Circle K Mastercard och är:

 • Bosatt i Sverige, Norge eller Danmark.
 • Är mellan 18 och 63 år gammal. Försäkringen gäller tills du som försäkrad fyllt 69 år.
 • Har en tillsvidareanställning om minst 16 timmar per vecka eller är egenföretagare.
 • Fullt frisk och arbetsför.

Vad omfattar Betalskydd?
Försäkringen omfattar arbetslöshet, hel arbetsoförmåga, kritisk sjukdom och dödsfall. Kvalificeringstid vid sjukdom är 30 dagar, och vid arbetslöshet krävs en kvalificeringstid på 60 dagar. Vid arbetslöshet och arbetsoförmåga kan upp till 100 000 kronor betalas ut per skadetillfälle. Vid kritisk sjukdom eller dödsfall kan en engångsersättning på upp till 100 000 kronor betalas ut.

Vad kostar Betalskydd?
Försäkringen kostar 0,75% av ditt utestående saldo per månad, det vill säga 7,50 kr per varje 1 000 kr som du har handlat för med kortet. Varje månad redovisar vi försäkringspremien på din faktura.

Korta fakta om Betalskydd:

 • Kan endast tecknas av huvudkortinnehavare mellan 18-63 år.
 • Gäller max till den månad du fyller 69 år.
 • Kan ge täckning vid arbetslöshet, hel arbetsoförmåga, kritisk sjukdom och dödsfall.
 • Kvalificeringstid vid sjukdom är 30 dagar.
 • Kvalificeringstiden vid arbetslöshet är 60 dagar.
 • Vid arbetslöshet och arbetsoförmögenhet kan upp till 100 000 kronor betalas ut per skadetillfälle.
 • Engångsersättning på upp till 100 000 kronor kan utbetalas vid kritisk sjukdom/dödsfall.
 • Om du ha fler än ett kort och Betalskydd kopplade till flera av dessa utbetalas totalt maximal 300 000 kronor.


Om du skulle ångra dig
Du har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att skicka ett meddelande om detta inom 30 dagar från det att du fick kännedom om att avtalet kommit till stånd.

Här får du veta mer
Om du har några frågor kan du kontakta Circle K Mastercard Kundservice på 08-14 71 70

Kontaktinformation
Allmänna frågor kring Betalskydd hanteras av Circle K Mastercard Kundservice 08-14 71 70
Frågor och skadeanmälan vid arbetslöshet, arbetsoförmåga, sjukhusvistelse och dödsfall hanteras av AXA, 08-502 520 63
 

Ansök om betalskydd

Försäkringsvillkor (PDF)
Faktablad (IPID)
Försäkringsförmedling

Ansök genom att logga in på Mitt Circle K Mastercard 


Försäkringsgivare

AXA
Tel: 08-502 520 63
Box 7439
103 91 Stockholm
Frågor och skadeanmälan vid arbetslöshet, arbetsförmåga, sjukhusvistelse eller kritisk sjukdom.

Försäkringsmedlare

SEB Kort Bank AB
106 40 Stockholm
Tel: 08-14 70 00

Försäkringsförmedling (PDF)