Hur länge är inbjudan till mobilbetalningar giltig?


Inbjudan (email och koden) är giltig i 72 timmar.


Var detta till hjälp: