Hur ofta uppdateras portalen med transaktioner?


Det tar bara någon minut tills transaktionen syns i Kundportalen. 


Var detta till hjälp: