Hur sätter jag en PIN-kod på ett nytt kort


Välj “Kort” i menyn till vänster, i kolumnen “PIN-kod” ser du om kortet saknar PIN-kod och därmed kräver att du skapar en kod i portalen. Kortet har då status ”Ange PIN” i den kolumnen.  Klicka på de tre punkterna längst ut till höger och välj “Beställ PIN-kod”, följ sedan instruktionerna i portalen. Du kan bara ändra PIN-koden en gång per dag, om du beställt PIN-kod per post så kan inte koden ändras i Kundportalen de närmaste 5 dagarna från den dag PIN-koden beställdes per post.

Image
Beställ ny pinkod
Var detta till hjälp: