Jag vill ändra PIN-kod på ett kort


Välj Kort i menyn till vänster.

Välj önskat kort i listan och klicka på de tre punkterna till höger och sedan på "Beställ PIN-kod".

Följ instruktionerna i portalen.

Du kan bara ändra PIN-koden en gång per dag, om du beställt PIN-kod per post så kan inte koden ändras i Kundportalen de närmaste 5 dagarna från den dag PIN-koden beställdes per post.

Image
Beställ ny pinkod
Var detta till hjälp: