Kan jag ändra restriktioner på 2-kort?


Huvudkortet kan uppdateras med önskade restriktioner avseende produkter. Lägger du in restriktioner för utlandsköp kommer det kort med mest restriktiva inställning gälla, och kan därför neka ett köp utomlands. Samma sak gäller tidsinställningarna.

Huvudkort lätta fordon = Fordonskortet

Huvudkort tunga fordon = Förarkortet

Var detta till hjälp: