Image
natt på Circle K
Image
pumpplan på natten

Drivmedel och ursprung

Med anledning av situationen i Ukraina förekommer en del frågor om ursprung för våra drivmedel.

Vi får många frågor om ursprung för våra drivmedel, och vi har full förståelse för att det är viktigt. Circle K är ingen producent av bensin och diesel, utan vi köper in färdiga drivmedel. Vi har varit i löpande dialog med våra leverantörer och de har agerat snabbt och antingen slutat helt med rysk olja eller har nu fasat ut den nästan helt och ersatt med alternativa ursprung, exempelvis Nordsjöolja. Vi har fått bekräftat att från augusti är den helt borta.

Miljömärkning av drivmedel

Här kan du ta del av detaljerad information om råvaror och urspungsland för de drivmedelsprodukter som vi säljer.

Drivmedel