Image
kvinna som tankar
Image
kvinna som tankar
miles 95

miles 95 - tar dig längre

I vår miles 95 bensin tillsätter vi ett additiv som håller motorn ren och minskar friktionen, så att du kommer längre på varje tank. Vi vill göra din resa enklare!

miles 95 är en förbättrad bensin med många fördelar. Additivet minskar friktionen i motorns rörliga delar, vilket har en positiv effekt på bränsleförbrukningen. Additivet rengör även motorn och motverkar beläggningar i hela bränslesystemet. Full effekt märks efter 3-5 tankningar och det krävs regelbunden tankning för att behålla effekten. Testerna som visar på en lägre förbrukning är genomförda av  BOSMAL Automotive Research & Development Institute Ltd, ett oberoende och ledande testföretag. På alla våra fullservicestationer säljer vi miles 95, med undantag för Gotland.

Frågor & svar E10

 • Vad är E10?

  E10 betyder bensin med upp till 10 % (volym) förnybar etanol i bensinen och som uppfyller gällande drivmedelslagstiftning samt europeisk bensinstandard, SS-EN 228. Drivmedlet E10 finns sedan tidigare i 14 länder i Europa och alla bilar som är tillverkade efter 2011 är certifierade för E10.  

 • Vem har beslutat om att införa E10?

  Införandet av E10 är en konsekvens av att reduktionsplikten höjs till 6 % för bensin den 1 augusti 2021, i enlighet med reduktionspliktslagen. Det är ett beslut som har fattats i Riksdagen. 

 • Vad är reduktionsplikt?

  Svenska drivmedelsleverantörer sänker genom reduktionsplikten växthusgasemissionerna över hela livscykeln med en viss procent. Detta sker genom att blanda in biodrivmedel i bensin och diesel. Växthusgaser är det samlade begreppet för koldioxid, metan och dikväveoxid, som släpps ut vid produktion och användning av bensin, diesel och biodrivmedel. Reduktionsplikten räknas om till koldioxidekvivalenter (CO2 eq). 

  Reduktionen beräknas utifrån att de biodrivmedel som blandas in skall reducera de fossila utsläppen, jämfört med om produkten hade varit helt fossil. 

 • Vad är det som reglerar bensinkvaliteten?

  EU har utvecklat en standard för drivmedelskvalitet i Europa genom ett bränslekvalitetsdirektiv, 98/70/EG. Sverige har implementerat detta direktiv i drivmedelslagen. Idag tillåter lagstiftningen upp till 10 volym-procents etanol i bensin. 

 • Kan alla tanka E10-bensin?

  En majoritet av alla bensinmotorer i bilar kan använda bensin med upp till 10 % etanol. Huvuddelen av bilarna kan köras på E10-bensin men det finns äldre fordon med begränsningar. Alla bensinbilar från 2011 och nyare kan tankas med E10-bensin. För att se om din bil inte kan köra på E10-bensin, läs mer här.

 • När jag tankar på stationen, hur vet jag om det är E10 eller E5-bensin?

  På pumpen och pumphandtaget finns det symboler som visar om det är E5 eller E10- bensin. Det är små runda ringar med vit botten där det står E5 alternativt E10. I bilar producerade efter oktober 2018 finns en rund symbol med E10 vid tanklocket. Ofta finns också E5 med som symbol vid tanklocket. Om det finns en E10 kan du tanka såväl E5 som E10. Läs mer

 • Finns E10 bara i Sverige?

  E10 har sedan 2011 successivt rullats ut över hela Europa och finns nu i 14 EU-länder: Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Tyskland, Ungern, Rumänien och Slovakien.

 • Vilken påverkan eller förändringar på min bil kommer jag att märka med E10-bensin?

  Majoriteten av alla bilar är i dag godkända för E10 och du märker ingen förändring. 

 • Kan jag blanda E10 och E5?

  Dessa två bensinkvaliteter är fullt blandbara i alla proportioner men kom ihåg att det är fordonstillverkarens rekommendation som avgör om du kan köra på E10 eller E5. Kan din bil köra på E10, så kan du blanda E5 och E10. 

 • Kommer det att finnas E5-bensin på alla stationer med E10?

  Ja, på alla Circle K-stationer kommer det även att finnas E5. Vår milesPLUS 98 består av maximalt 5 % etanol (E5). Märkningen på stationen och pumphandtaget är E5.  

 • Hur mycket minskar jag min klimatpåverkan om jag kör på E10?

  Reduktionsplikten i bensin ökas från 4,2 % till 6 % minskning av växthusgasutsläppen i hela livscykeln jämfört med om bensinen enbart hade varit fossil.  

 • Vad gör jag om jag av misstag tankat E10 i bil endast godkänd för E5?

  Har du en bil som endast ska tankas med E5 ska du inte blanda med E10. Om du av misstag råkar blanda/tanka fel en gång så är det inga problem. Tanka då fullt med E5 alternativt kör upp halva tankvolymen och tanka fullt med E5-bensin. En enstaka feltankning orsakar inte några skador så du behöver inte tömma tanken

This content was blocked due to cookie consent personal settings.

Allow marketing cookies
Funktion Fördelar för dig som tankar miles 95
Friktionsmodifierare Minskar friktionen i motorn och därmed bränsleförbrukningen. Vid regelbunden tankning uppnås en ackumulerande effekt. Friktionsmodifieraren sprider sig i motorn via motoroljan och minskar friktionen mellan alla rörliga delar.
Detergenter Vid regelbunden tankning uppnås en ackumulerande effekt. Friktionsmodifieraren sprider sig i motorn via motoroljan och minskar friktionen mellan alla rörliga delar. 
Korrosionsskydd Rengörare som motverkar beläggningar i bränslesystemet och motorn, vilket medför bättre prestanda och funktion.

 

Övriga drivmedel på Circle K

Hos oss hittar du ett stort utbud av olika drivmedel.