Image
miles BIO HVO 100
Image
väg med träd runt
Biodiesel B100

Biodiesel B100

Biodiesel bidrar till ett lägre utsläpp av växthusgas än standarddiesel eftersom den är producerad från biologiska oljor.

Nästan vilken biologisk olja som helst kan användas vid framställningen. Vilken ursprunglig råvara det blir beror främst på pris och tillgång. Exempel på vegetabiliska råvaror som används för tillverkning av biodiesel är raps, soja och majs. Det går även att använda animaliska fetter såsom ister och talg samt fetter från gatukök och restauranger. Samlingsnamnet för all biodiesel är FAME (fettsyrametylestrar). Den vanligaste biodieseln idag är RME (rapsmetylester) som tillverkas från raps.

Blandningen bestämmer vad produkten kallas

På dieselmarknaden säljs olika blandningar sammansatta av biodiesel och vanlig diesel. För att hålla reda på mängden biodiesel i blandningen används ett system kallat "B-faktorn". Hur mycket biodiesel som bränslet innehåller anges med ett B följt av andelen i procent. Exempelvis kallas blandningar med 20% biodiesel och 80% diesel för B20 och ren biodiesel kallas för B100. I dagsläget är det endast vissa fordon försedda med specialmotorer som kan tanka B100.

Att använda Biodiesel B100

100% biodiesel kan användas i flera typer av dieseldrivna fordon. Främst tyngre fordon är försedda med motorer som kan drivas på B100. Man ska alltid kontrollera med sin fordonsleverantör vad som gäller för fordonet innan man börjar använda B100. På Circle K arbetar vi för att utveckla vårt Biodieselnät och etablera fler anläggningar där du kan tanka. Om vi inte erbjuder B100 just på den station du befinner dig kan du även tanka miles® diesel eller miles diesel bio.

Alla våra dieselkunder kör på raps

På Circle K erbjuder vi B100 som ett av våra mest miljöanpassade dieselalternativ. Valet av råvara påverkar bränslets egenskaper framförallt i kyla. Därför är Circle K:s B100 (RME) framställd på raps för att kunna erbjuda den bästa kvaliteten. Även miles diesel innehåller 7% RME vilket innebär att alla våra dieselkunder använder minst 7% förnybart bränsle.

Vinteröppet på alla B100-anläggningar

B100 har begränsad lågtemperaturprestanda (i jämförelse med fossil diesel) vilket måste beaktas under vinterhalvåret. Ihållande sträng kyla i flera dygn med temperaturer under -16°C, även dagtid, kan medföra tillfälliga försäljningsbegränsningar vid våra anläggningar eftersom produkten blir för trögpumpad. Kortvarig extrem kyla ned till -20°C under ett dygn medför i normala fall ej försäljningsbegränsningar.