Image
miles BIO HVO 100
Image
väg med träd runt
HVO 100

HVO 100

Med HVO100 ställer du snabbt om din dieselbil till att gå på helt fossilfritt bränsle tillverkat av avfall och biprodukter från matindustrin. På många stationer kan du också tanka milesBIO HVO100, här har vi tillsatt vårt miles additiv i HVO100 . Förutom att den minskar CO2-utsläppen mellan 60-80% bidrar additivet till att höja prestandan i fordonet genom att rena och skydda motorn.

Vad är HVO100?

HVO100 består av 100% förnybar och fossilfri diesel med smörjande additiv. I vår milesBIO HVO100 har vi dessutom tillsatt vårt unika miles additiv som håller rent och skyddar motorn. Den kemiska uppbyggnaden av produkten HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) är kolväteföreningar. Produkten kan beskrivas som en kopia på vanlig fossil diesel. HVO100 ger en reducering av växthusgaserna mellan 60-80% i jämförelse med fossil diesel.

Att använda HVO100

100% HVO kan användas till främst dieselmotorer för tunga fordon, men också till mindre dieselfordon.

HVO100 är en produkt som kombinerar teknisk och miljömässig prestanda på ett mycket bra sätt. Förutom fördelen med en hög CO2-reduktion uppför sig produkten i vissa fall bättre, beträffande förbränning, köldprestanda och filtrerbarhet. Energiinnehållet är något mindre i jämförelse med Mk1 diesel, men det höga cetantalet (min 70) medför att den brinner mer effektivt. Den effektivare och renare förbränningen ger mindre sot i motor och reningssystem, som exempelvis påverkar partikelfilter med förbättrad livslängd.

Produkten är blandbar med alla på marknaden förekommande dieselprodukter som uppfyller standard EN 590 och SS 155435. HVO100 är godkänd enligt EN 15940 och ASTM D975 som de flesta motortillverkare på tunga sidan godkänner, men innan den nya standarden är helt implementerad rekommenderar vi att man alltid kräver ett dokumenterat godkännande sin fordonsleverantör innan man börjar använda HVO100. Motsvarande gäller även för mindre dieselmotorer i t ex personbilar.

I milesBIO HVO 100 finns också vårt rengörande miles dieseladditiv som ser till att hålla rent i bränslesystem och framförallt i insprutningsmunstycken. Den rengörande verkan är väldigt effektiv och medför att insprutningsmunstyckena fungerar mer optimalt. De kommer att spruta in dieseln i motorn mer finfördelat så att den förbränns mer fullständigt. Den effektivare och renare förbränningen ger mindre NOx emissioner ifrån motorn. I moderna motorer med avgasrening får man lägre belastning på partikelfilter och AdBluekatalysatorn och därmed en förbättrad livslängd. I äldre motorer utan avgasrening får man också skonsammare emissioner.

Mer än hälften av våra dieselkunder kör redan på HVO

Sedan 2012 innehåller Circle K:s miles diesel bio HVO. Till en början var inblandningen 12 % HVO på utvalda stationer i Stockholm och Skåne. I takt med att efterfrågan ökade på diesel med högre andel förnybart och därmed lägre CO2-utsläpp har vi både utökat antalet stationer och andelen HVO i vår miles diesel. Idag innehåller vår miles diesel bio upp till 42 % förnybara råvaror, varav upp till 35 % HVO och 7 % RME. Den minskar klimatpåverkan med 35 % jämfört med en standarddiesel.

HVO100 till personbilar och tung trafik

Eftersom HVO100 är en förhållandevis ny produkt på marknaden har alla fordonstillverkare ännu inte hunnit godkänna produkten. Fordonstillverkare för tung trafik ligger ett steg före och här har en majoritet av de stora lastbilstillverkarna godkänt produkten i sina dieselbilar,
Euro 5 och 6. På personbilssidan ökar antalet tillverkare som godkänner HVO100, Gröna bilister publicerar kontinuerligt en lista över godkända bilar på sin hemsida, gronabilister.se/hvobilar. För att alla garantier för personbilar och lastbilar ska gälla bör du ta kontakt med din fordonstillverkare för att säkerställa att HVO100 är godkänd för just ditt fordon.

Vi har många Truckdiesel- och fullservicestationer som säljer HVO100 för tung trafik och personbilar och utrullningen fortsätter. I vår kartfunktion har du möjlighet att se exakt vilka stationer som erbjuder HVO100 för personbilar.

Vad tycker kunderna om milesBIO HVO100

Här kan du läsa mer om vad vår kunder tycker om milesBIO HVO100