Image
miles BIO HVO 100
Image
väg med träd runt
ED95

ED95

ED95 är ett etanolbaserat biodrivmedel och består av etanol samt en liten del funktionsförbättrande tillsatser.

ED95 av skogsetanol

ED95 är ett flytande drivmedel till tunga etanollastbilar och etanolbussar som används och tankas på samma sätt som ”vanlig diesel” i fordon anpassade för ED95. Den fossilfria etanolen används som ett hållbart biodrivmedel året runt för att minska miljöpåverkan tack vare mindre mängd utsläpp av både växthusgaser samt NOX och partiklar.  ED95 med skogsetanol tillhör den mest klimateffektiva etanolen och minskar kraftigt koldioxidutsläppen med 90 procent jämfört med diesel.

Vad är ED95

ED95 är ett etanolbaserat biodrivmedel och består av etanol samt en liten del funktionsförbättrande tillsatser. ED95 har ett lägre energiinnehåll än diesel men ED95-motorn ger samma energieffekt som en standarddiesel. ED95 framställd av hållbar etanol är ett miljövänligt förnybart biodrivmedel med låg klimat- och miljöpåverkan. Circle K erbjuder etanol gjord av restprodukter från svensk skog vilket innebär att koldioxidutsläppen minskas avsevärt jämfört med fossil diesel - nämligen med 90 procent.

Eftersom ED95 är ett flytande bränsle sker tankning på samma sätt som diesel och med samma typ av munstycke, vår rekommendation är att följa motortillverkarens riktlinjer gällande service och underhåll.
På Circle K arbetar vi för att etablera fler anläggningar där du kan tanka. Du kan vi våra hemsida hålla dig uppdaterad gällande vilka stationer som erbjuder ED95.

Att använda ED95

I och med den anpassade ED95-motorn tankar alltid fordonet förnybart och ger en garanterad övergång till hållbara transporter, året runt och under fordonets hela livslängd. ED95 ger samma koldioxidreduktion under hela körcykeln oberoende körsträcka, med en verkningsgrad som är lika hög som om motorn hade körts på diesel. Etanolen brinner renare och har därmed väsentligt lägre utsläpp av NOX och partiklar, vilket gör att det krävs 50 procent mindre tillsats av AdBlue jämfört med diesel för att uppfylla Euro 6.

Vinterkörning

Det är tryggt att köra på ED95 då bränslet kan användas året runt och fungerar utmärkt i vårt nordiska klimat med kalla vintrar. Drivmedlets köldegenskaper gör att ED95 går att köra oavsett årstid vilket gör att bränslet ger en klimatsmart körning året runt!