Image
Circle K skylt över stad
Image
Circle K och utsikt
Tävling

Tävlingsvillkor Julkluringar

Julkluringar

Under december kan du tävla och vinna presentkort genom att snabbt lösa våra julkluringar på Facebook och Instagram. De fem första som svarar rätt i respektive kanal vinner ett presentkort värde 500 kr.
 

Tävlingsregler

1. Tävlingen pågår mellan den 4/12 till 26/12 2020. Endast de bidrag som publiceras inom tävlingsperioden kommer att tas i beaktning av juryn. Tävlingen går ut på att de fem första som svarar rätt i respektive kanal (Facebook och Instagram) på julkluringen vinner varsitt presentkort på 500kr.

2. Vinnaren kontaktas via Instagram eller Facebook senast 26/12

3. Tävlingen arrangeras av Circle K Sverige, Torkel Knutssons gata 24, 118 49 Stockholm

4. Vid eventuella frågor som rör tävlingen vänligen kontakta; BB Comm Group, circlek@bbcommgroup.se

5. Endast personer över 18 år och bosatta i Sverige får delta i tävlingen. Anställda på Circle K samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.

6. De uppgifter som den tävlande lämnar om sig själv i samband med tävlingen kan komma att användas i hanteringen av tävlingen. I samband med publicering av vinnarna kan personuppgifter såsom namn och ort publiceras i Circle K:s digitala kanaler. Med digitala kanaler avses circlek.se eller Instagram/Facebook

7. Genom att delta i tävlingen samtycker de tävlande till att deras personuppgifter behandlas enligt ovan.

8. Tävlingen pågår på både Facebook och Instagram. Fem vinnare per kanal presenteras den 26/12, genom en kommentar under respektive kommentar av den tävlande samt skickas dm på Instagram. Om inte vinnaren kontaktar Circle K inom 14 dagar från offentliggörandet är Circle K (genom den utsedda juryn) fria att utse en annan vinnare av tävlingen. Circle K skickar priset inom 30 dagar efter att de erhållit vinnarens mejluppgifter.

9. Det vinnande bidragen utses av en jury bestående av representanter från Circle K. Vinnarbidragen väljs ut baserat på det mest kreativa motiveringen. Juryns beslut kan inte överklagas och behöver inte motiveras. Priset är ett presentkort på Circle K till värde av 500kr.

10. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller annan egendom. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

11. Circle K tar inte ansvar för eventuella tekniska problem och svårigheter som kan påverka slutresultatet av tävlingen.

12. Bidrag som anses stötande och olagliga kommer inte att tas med som tävlingsbidrag.

13. Genom att delta i tävlingen godkänns ovan villkor.

14. Tävlingen är inte på något sätt sponsrad, stödd eller administrerad av eller knuten till Instagram/Facebook.