Image
betalkort Mastercard
Image
Betalkort Mastercard
Reseförsäkring

Kompletterande reseförsäkring

När du betalar din resa med ditt Circle K Mastercard ingår alltid en kompletterande reseförsäkring. Försäkringen är ett komplement till reseskyddet i din hemförsäkring och innehåller avbeställningsskydd, förseningsförsäkring, bagageförsäkring, olycksfallsförsäkring och självriskskydd.

Information om den kompletterande reseförsäkringen finner du längre ned

Försäkringen gäller i 60 dagar för:
- Kortinnehavare och dess familj
- Annan person i resesällskapet som är innehavare av ett Circle K MasterCard
- Resor som till minst 75 % betalats med Circle K MasterCard
- Resor som påbörjats från plats där kortinnehavare bor/arbetar

Försäkringen kan ge dig ersättning om:
- Du måste avboka resan
Avbeställningsskydd i hela världen som kan ge dig upp till 15 000 kr/försäkrad (högst 45 000 kr/kort och försäkringsfall mot kvitto) med en självrisk om 1 000 kr. Sjukdom/olycksfall ska styrkas med läkarintyg utfärdat av legitimerad läkare före planerad avresa.

- Din resa blir försenad
Om du blir försenad mer än 6 timmar vid din ankomst till resmålet så får du 700 kronor per försäkrad (upp till 2 800 kronor per kort)

- Ditt bagage är försenat
Är ditt bagage mer än 6 timmar försenat på utresan får du 1 000 kr (högst 4 000 kr/kort och försäkringsfall)
Vid mer än 48 timmars bagageföresening får du ytterligare 2 000 kr (högst 8 000 kr/kort och försäkringsfall)

Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader mot kvitto i original.

Feltankning
Som Circle K Mastercardkund ingår även en försäkring vid feltankning av din privata personbil. Försäkringen ersätter i första hand självrisken på din befintliga bilförsäkring och i andra hand kostnad för rengöring av tanken samt bärgning till närmsta verkstad om du av misstag tankar bilen med fel drivmedel på en Circle K station i Norden. Försäkringen gäller om tankningen betalats med Circle K Mastercard.
Högsta ersättning är 5 000 kr.

Försäkringen täcker inte feltankning av hyrbilar.

Självriskskydd för hyrbil utomlands
Ingår om du betalat din utlandsvistelse med minst 75 % med ditt Circle K Mastercard och på resmålet hyr en bil av en auktoriserad biluthyrningsfirma.

Ovanstående är endast utdrag ur reseförsäkringen. För fullständiga villkor hänvisar vi till försäkringsvillkoren:

För samtliga frågor och skadeanmälan, kontakta Moderna Försäkringar på telefon 010  219 12 90.

Skadeanmälan

Villkor reseförsäkring