miles+ diesel

miles+ diesel är en premiumdiesel utvecklad för att förbättra din motors prestanda. Samtidigt minskar den förbrukningen och tar dig längre på varje tank.

miles+ diesel innehåller en högre mängd additiv än miles diesel, vilket rengör motorn snabbare och motverkar uppbyggnaden av avlagringar ännu effektivare. Det gör att förbränningen förbättras och kombinerat med korrosionskydd innebär det ett bättre skydd mot rost, avlagringar och filterigensättningar.

miles+ diesel optimerar och återställer motorns prestanda, vilket ger mer kraft och acceleration. Motorn startar lättare och går mjukare med mindre knackningar och oljud. Dessutom minskar förbrukningen och du kommer längre.

Full effekt märks efter 3-5 tankningar och det krävs regelbunden tankning för att behålla effekten. Testerna som visar på en förbättrad prestanda och lägre förbrukning är genomförda av  BOSMAL Automotive Research & Development Institute Ltd, ett oberoende och ledande testföretag.

På ungefär hälften av våra fullservicestationer säljer vi miles+ diesel.

This content was blocked due to cookie consent personal settings.

Allow marketing cookies
Funktion Fördelar för dig som tankar milesPLUS diesel
Detergenter

Innehåller extra mycket detergenter som snabbt rengör och rensar spridare och förbränningsrum från beläggningar. Det är viktigt att spridarna är rena så att de kan ge en finfördelad dusch av bränsle. Förbränningen blir då mer effektiv och man utnyttjar bränslets energiinnehåll optimalt, vilket ger mer kraft och acceleration från motorn och dessutom en bränslebesparing.

Korrisionsskydd Det är viktigt med ett bra korrosionsskydd så att alla metaller får ett skydd mot angrepp från ex kondensvatten. En hög andel additiv förstärker denna effekt och minskar på så vis uppbyggnaden av avlagringar i bränslesystemet samtidigt som man minimerar korroderande angrepp på viktiga delar i bränslessystemet.
Skumningsdämpare.

Underlättar snabb tankning av tunga fordon utan risk för överspolning eller spill.

 

Övriga drivmedel

PÅ Circle K har vi ett stort utbud av olika drivmedel