Image
Circle K skylt och utsikt
Image
Circle K och utsikt

Detta gör vi med anledning av covid-19

2020-03-27

Justerade öppettider kan förekomma
Vi har en samhällsviktig verksamhet och vårt mål är att finnas tillgängliga med vår service på samma sätt som vi alltid gör. Ett fåtal stationer har justerat sina öppettider med anledning av rådande situation. Alla våra stationers öppettider är uppdaterade på vårt Stationssök och även vid entrén till den berörda butiken. Du kommer alltid att kunna tanka drivmedel ute på pumpplan med kort och kod.

2020-03-17

Vi på Circle K tar situationen som Sverige och världen befinner sig i på största allvar. Vår högsta prioritet är att begränsa smittspridning av covid-19 till dig som kund men även till alla våra 3500 medarbetare som du möter när du besöker oss när du behöver tanka eller ladda din bil eller för att äta något längs vägen.

Vi följer löpande utvecklingen, riktlinjer och rekommendationer från de svenska myndigheterna och vi har genomfört och genomför löpande ett antal åtgärder för att begränsa smittspridningen.

Vi kommer även fortsättningsvis att göra vårt yttersta för att du ska få den service och hitta de produkter du behöver när du besöker oss.

Vi på Circle K värnar om dig som kund och vill att du skall känna dig trygg med att vi gör allt vad vi kan för att göra det enkelt och säkert för dig. 

Eva Kimborn Heivert
VD på Circle K Sverige AB


En samhällsviktig funktion som säkrar leveranser av drivmedel

Vårt samhälle måste fungera även vid samhällsstörningar, det vill säga olyckor, kriser eller krig. För att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet oavsett störning är vissa verksamheter viktigare än andra – de är samhällsviktiga. Med samhällsviktiga verksamheter menas dels verksamheter som måste fungera för att inte deras bortfall ska leda till en samhällsstörning, dels verksamheter som måste finnas för att hantera samhällsstörningar när de väl inträffar.

Drivmedelsförsörjningen i Sverige klassas som en samhällsviktig funktion. Utan drivmedel stannar runt 8 miljoner vägfordon, blåljustrafik, flygplan, fartyg, arbetsmaskiner, elverk etc. För att skapa uthållighet håller drivmedelsbranschen i Sverige alltid ett beredskapslager motsvarande 90 dagars behov. 

För oss på Circle K betyder det att vi har ett stort ansvar i dessa tider för att säkra leveranser av drivmedel. Det är ett digert arbete som omfattar extraordinära aktiviteter genom hela vår logistikkedja. Vi arbetar kontinuerligt med våra beredskapsplaner och har gjort det i flera veckor för att minimera våra risker för eventuella störningar.

Status för närvarande:

Inköp/Depå. Det finns inga identifierade brister hos våra leverantörer utan snarare ett överskott. Båtar som försörjer våra terminaler går som vanligt.

Distribution. Tankbilstransporter till våra stationer löper på utan störningar. Distributionskapaciteten är god. Nyckelpersoner inom våra planeringsfunktioner arbetar sedan en tid tillbaka från hemmet för att reducera riskerna för störningar.

Stationer. Våra stationer är öppna som vanligt. För att minska störningskänsligheten har vi höjt lagernivåerna på alla stationer. Vi har utökade städrutiner och våra anställda är utrustade, utbildade och coachade för att hålla våra butiker rena inifrån och ut. Det inkluderar ett extra fokus på de platser som många personer sätter sina händer. Det är på betalningsterminaler, pumpar, toaletter mm. Detta är alltid en prioritering för oss, men i dessa dagar förstärker vi våra insatser ytterligare för allas säkerhet. Försäljningen av drivmedel är alltid öppen, även utanför våra butikers öppettider.


Här är några av de försiktighetsåtgärder som vi har genomfört för att för att skydda din och våra anställdas säkerhet och begränsa smittspridning av covid-19.

• Våra redan strikta städrutiner skärps ytterligare och vi har ökat rengöringsfrekvensen på stationerna.
• Vår tillgång på drivmedel har inte förändrats. Vi arbetar kontinuerligt med våra beredskapsplaner och har gjort det i flera veckor för att minimera risken för eventuella störningar. 
• Alla produkter styckpackas innan försäljning. 
• Vi erbjuder inte provsmakningar eller utför andra aktiviteter som lockar många kunder samtidigt.
• Vi undviker alla möten som inte är kritiska.
• Våra anställda följer löpande lokala och nationella riktlinjer av regler för karantän.
• Vi har bra interna kommunikationssystem som garanterar att alla våra anställda har aktuell information om hur man tar hand om kunderna och sig själva.
• Vi samarbetar nära våra partners och leverantörer för att säkerställa att rutiner och leverans av varor utförs på ett ansvarsfullt sätt.
• Vi följer utvecklingen varje dag och genomför åtgärder kontinuerligt i enlighet med myndigheternas riktlinjer, rekommendationer och egna initiativ.
------


Att du alltid ska känna dig trygg är av högsta prioritet i hela vårt globala nätverk. Här kommer ett meddelande från vår globala CEO Brian Hannasch:

Vi på Circle K gör allt vi kan för att göra våra kunders liv enklare varje dag. Vi vet att du alltid förväntar dig en fin och städad butik och ett snabbt och vänligt bemötande när du besöker oss.

Jag vill att du ska veta att din hälsa och säkerhet är vår viktigaste prioritering. Vi följer noga uppdateringar från Världshälsoorganisationen samt både lokala och globala hälsomyndigheter för att få tillgång till den mest uppdaterade informationen. De vet bäst vad som händer med spridningen av coronavirussjukdomen covid-19, och vi har dedikerade team som följer deras råd.

Våra anställda gör sitt yttersta för att hålla våra butiker rena inifrån och ut. Det inkluderar alla platser där du sätter dina händer. Det är på skärmar, pumpar, toaletter och alla andra platser. Detta är alltid en prioritering för oss. I situationen vi befinner oss i har vi bett alla våra butiksteam att öka renligheten ytterligare för att begränsa smittspridning på de sätt vi kan. 

Vi ger också omfattande information till våra anställda om hur man kan hålla sig frisk. Det är allt från noggrann handhygien, att hålla sig på en armslängds avstånd vid sociala kontakter, att hålla händerna borta från ansikten och se till att ha ordentlig hantering av mat.

Vi förstår att det finns många frågor och funderingar i denna situation. Vi på Circle K är här för dig och vi önskar att kunna erbjuda bästa möjliga service för att göra det lite enklare för dig varje dag, året runt.