Image
K-Freeze tjej som hoppar
Image
K-freeze theh som dricker och hoppar
Tävling

Tävlingsvillkor

K-freeze tävling!

Tävla och vinn ett presentkort från Circle K värt 500 kr genom att följa stegen på tävlingsinlägget på Instagram/TikTok.

Tävlingsregler

Tävlingen pågår mellan 13/7 till 26/7 2021. Endast fullständiga bidrag som publicerats inom tävlingsperioden kommer att tas i beaktning av juryn.

De bidrag som saknar efterfrågad information anses inte delta i tävlingen. Max ett bidrag per deltagande per kanal gäller.

Du deltar i tävlingen genom att:
1. Lägg upp en Instagram story eller TikTok video med en eller flera K-Freeze från Circle K
2. Tagga Circle K i din Instagram story eller TikTok video
3. Använd #getreadytofreeze
4. Följ Circle K Sverige på kanalen du publicerat på

Totalt kommer fem vinnare att utses av bidragen från Instagram och TikTok. Vinnarna kontaktas via Instagram/TikTok senast 14 dagar efter avslutad tävling. Samma person kan inte vinna mer än ett presentkort.

Tävlingen arrangeras av Circle K Sverige, Torkel Knutssons gata 24, 118 49 Stockholm tillsammans med BB Comm Group.

Vid eventuella frågor som rör tävlingen vänligen kontakta circlek@bbcommgroup.se

Endast personer över 18 år och som är bosatta i Sverige får delta i tävlingen. Anställda på Circle K samt make/maka och barn till anställd får inte delta i tävlingen.

De uppgifter som den tävlande lämnar om sig själv i samband med tävlingen kan komma att användas i hanteringen av tävlingen. I samband med publicering av vinnarna kommer personuppgifter såsom namn och ort publiceras i Circle K:s digitala kanaler. Med digitala kanaler avses vår vinnarsida circlek.se/tavling-vinnare samt Circle K:s Instagram och Facebook.

Genom att delta i tävlingen samtycker de tävlande till att deras personuppgifter behandlas enligt ovan.

Tävlingen pågår på Instagram, fem av bidragen kommer att utses via ett privat meddelande. Om inte vinnaren kontaktar Circle K inom 14 dagar från offentliggörandet är Circle K (genom den utsedda juryn) fria att utse en annan vinnare av tävlingen. Circle K skickar priset inom 30 dagar efter att de erhållit vinnarens kontaktuppgifter.

De vinnande bidragen utses av en jury bestående av representanter från Circle K. Vinnarbidragen väljs ut baserat på de mest kreativa bidragen. Juryns beslut kan inte överklagas och behöver inte motiveras. Vinsten är ett presentkort värt 500 kr från Circle K.

Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller annan egendom. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Circle K tar inte ansvar för eventuella tekniska problem och svårigheter som kan påverka slutresultatet av tävlingen.

Bidrag som anses som stötande eller olagliga kommer inte att tas med som tävlingsbidrag.

Genom att delta i tävlingen godkänns ovan villkor.

Tävlingen är inte på något sätt sponsrad, stödd eller administrerad av, eller knuten till TikTok, Instagram eller Facebook.