Image
Circle K skylt över stad
Image
Circle K och utsikt
Tävling

Tävlingsvillkor

Tävla och vinn ett Circle K påskägg fyllt med godis från Circle K genom att följa stegen på Facebook och Instagram


Tävlingsregler

1.Tävlingen pågår mellan 1/4 till 5/4 2021. Endast fullständiga bidrag som publicerats inom tävlingsperioden kommer att tas i beaktning av juryn. 

2. De bidrag som saknar efterfrågad information anses inte delta i tävlingen. Max ett bidrag per deltagande gäller.

3. Du deltar i tävlingen genom att:
1. Gilla tävlingsinlägget på Facebook eller Instagram. 
2. Motivera under tävlingsinlägget varför du borde vinna Circle K´s påskägg. Bästa motivering vinner! 

4. Totalt kommer två vinnare att utses, en från Instagram och en från Facebook. Vinnarna kontaktas via Instagram eller Facebook senast 14 dagar efter avslutad tävling. Samma person kan inte vinna båda äggen. 

5. Tävlingen arrangeras av Circle K Sverige, Torkel Knutssons gata 24, 118 49 Stockholm tillsammans med BB Comm Group.

6. Vid eventuella frågor som rör tävlingen vänligen kontakta circlek@bbcommgroup.se 

7. Endast personer över 18 år och som är bosatta i Sverige får delta i tävlingen. Anställda på Circle K samt make/maka och barn till anställd får inte delta i tävlingen. 

8. De uppgifter som den tävlande lämnar om sig själv i samband med tävlingen kan komma att användas i hanteringen av tävlingen. I samband med publicering av vinnarna kommer personuppgifter såsom namn och ort publiceras i Circle K:s digitala kanaler. Med digitala kanaler avses vår vinnarsida circlek.se/tavling-vinnare samt Circle K’s Instagram och Facebook. 

9. Genom att delta i tävlingen samtycker de tävlande till att deras personuppgifter behandlas enligt ovan.

10. Tävlingen pågår på både Facebook och Instagram. En vinnare per kanal kommer att utses via en kommentar under respektive inlägg samt genom dm på Instagram. Om inte vinnaren kontaktar Circle K inom 14 dagar från offentliggörandet är Circle K (genom den utsedda juryn) fria att utse en annan vinnare av tävlingen. Circle K skickar priset inom 30 dagar efter att de erhållit vinnarens kontaktuppgifter. 

11. De vinnande bidragen utses av en jury bestående av representanter från Circle K. Vinnarbidragen väljs ut baserat på de mest kreativa motiveringarna. Juryns beslut kan inte överklagas och behöver inte motiveras. Priset är ett påskägg fyllt med godis från Circle K. 

12. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller annan egendom. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 

13. Circle K tar inte ansvar för eventuella tekniska problem och svårigheter som kan påverka slutresultatet av tävlingen.

14. Bidrag som anses som stötande eller olagliga kommer inte att tas med som tävlingsbidrag.

15. Genom att delta i tävlingen godkänns ovan villkor.

16. Tävlingen är inte på något sätt sponsrad, stödd eller administrerad av, eller knuten till Instagram eller Facebook.