Image
Circle K skylt över stad
Image
Circle K och utsikt
Tävling

Tävlingsvillkor

Tank om du vinner – Andra chansen

Tävla och vinn ett av två presentkort av ett värde på 500kr genom att följa stegen på vår Instagram och Facebook.

Tävlingsregler

Tävlingen pågår mellan 23-28 mars. Endast fullständiga bidrag som publicerats inom tävlingsperioden kommer att tas i beaktning av juryn.

De bidrag som saknar efterfrågad information anses inte delta i tävlingen. Max ett bidrag per deltagande gäller.

Du deltar i tävlingen genom att:
1. Kommentera vilken station du tankade på senast
2. Berätta vad för vinnar-ritual du har för att öka dina chanser till vinst.

Totalt kommer två vinnare att utses. En via Instagram och en via Facebook. Vinnarna kontaktas via direktmeddelande senast 14 dagar efter avslutad tävling. Om inte vinnarna kontaktar Circle K inom 14 dagar från offentliggörandet är Circle K (genom den utsedda juryn) fria att utse en annan vinnare av tävlingen. Circle K skickar priset inom 30 dagar efter att de erhållit vinnarens kontaktuppgifter.

Tävlingen arrangeras av Circle K Sverige, Torkel Knutssons gata 24, 118 49 Stockholm tillsammans med BB Comm Group.

Vid eventuella frågor som rör tävlingen vänligen kontakta circlek@bbcommgroup.se

Alla personer över 18 år som är bosatta i Sverige får delta i tävlingen. Anställda på Circle K samt make/maka och barn till anställd får inte delta i tävlingen.

De uppgifter som den tävlande lämnar om sig själv i samband med tävlingen kan komma att användas i hanteringen av tävlingen. I samband med publicering av vinnarna kan personuppgifter såsom namn och ort publiceras i Circle K:s digitala kanaler. Med digitala kanaler avses vår vinnarsida circlek.se/tavling-vinnare samt Circle K:s Instagram.

Genom att delta i tävlingen samtycker de tävlande till att deras personuppgifter behandlas enligt ovan.

De vinnande bidragen utses av en jury bestående av representanter från Circle K. Vinnarbidragen väljs ut baserat på dess bidrag. Priset är ett presentkort på 500kr. Juryns beslut kan inte överklagas och behöver inte motiveras.

Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller annan egendom. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Circle K tar inte ansvar för eventuella tekniska problem och svårigheter som kan påverka slutresultatet av tävlingen.

Bidrag som anses som stötande eller olagliga kommer inte att tas med som tävlingsbidrag.

Genom att delta i tävlingen godkänns ovan villkor.

Tävlingen är inte på något sätt sponsrad, stödd eller administrerad av, eller knuten till Instagram eller Meta.