Image
miles BIO HVO 100
Image
väg med träd runt
flytande Biogas

Flytande biogas

Består av 100% flytande biogas (LBG).

Genom att tanka biogas på Circle K minskar du dina koldioxidutsläpp mellan upp till 80 procent, jämfört med diesel.

Att använda Flytande biogas

LBG kan användas i fordon med dieselmotorer anpassade för LNG. Flertalet fordonstillverkare har lastbilar för LBG baserat på olika tekniker.

Ta kontakt med din säljare på Circle K så kan de berätta mer om LBG.

Fler stationer med Flytande biogas

Circle K utvärderar kontinuerligt nya lägen där efterfrågan finns och vi har för närvarande 14 strategiskt placerade fordonsgasanläggningar inom främst Stockholm- och Mälardalsområdet, varav f.n. 2 även säljer LBG för tung trafik

Förnybara drivmedel

Gå tillbaka till Förnybara drivmedel