Image
miles BIO HVO 100
Image
väg med träd runt
Fordonsgas

Fordonsgas CNG/CBG

Fordonsgas består av antingen komprimerad förnybar biogas (CBG), eller komprimerad naturgas (CNG) eller de båda gaserna i kombination.

Hos oss på Circle K får du nu en fordonsgas som innehåller 100% biogas – utan extra kostnad. Vår ambition har hela tiden varit att öka andelen biogas och 2018 nådde vi hela vägen till 100%, vilket vi nu fortsätter med. 100% biogas ger en koldioxidreduktion på upp till 90 %.

Biogas

Biogas är förnyelsebart och består till största del av metan som bildas genom nedbrytning av organiskt material i syrefri miljö. Det organiska materialet kommer från avfallsprodukter som till exempel avloppsvatten, hushålls- och industriavfall samt gödsel. Biogas är idag ett av de bästa fordonsbränslen på marknaden ur ett miljö- och klimatperspektiv. En bil som körs på biogas släpper ut cirka 80 procent mindre koldioxid än en bil som körs på bensin.

Naturgas

Naturgas är ett fossilt drivmedel som till ca 90 procent består av metan. Utsläppen av koldioxid är 15-25 procent lägre från en bil som drivs på enbart naturgas än från en bil som körs på bensin.


Flytande fordonsgas, LNG/LBG

Flytande fordonsgas består av antingen flytande förnybar biogas (LBG), eller flytande naturgas (LNG) eller de båda gaserna i kombination. Här kan du läsa mer om flytande fordonsgas.

Läs mer om våra biodrivmedel HÄR