Image
miles BIO HVO 100
Image
väg med träd runt

Två av våra kunder testar milesBIO HVO100

Den 27:e april 2017 lanserade vi på Circle K vår nya produkt milesBIO HVO100 – en fossilfri HVO diesel med miles additiv. Mertz Transport AB och BST Berges Schakt & Transport AB är två av våra kunder som har börjat köra på den nya klimatsmarta dieseln. Vi kommer att följa deras resa när de testar milesBIO HVO100.

Trogen kund sedan 1991 tar nästa steg

Mertz Transport AB har varit kund hos oss sedan 1991. Redan i december 2016 började man köra på HVO100 i mindre kvantiteter och i augusti 2016 körde man igång i stor skala. Nu går man vidare och testar milesBIO HVO100 och vi ställer några snabba frågor.

Om företaget

•  Grundades 1971
•  250 anställda
•  Huvudkontor/terminal i Malmö
•  Lokalkontor/terminaler i Stockholm & Göteborg
•  Fordonsflottan består av 135 fordon, 2 lok och 4 reachstackers

Berätta lite om dig själv!

– Jag heter Thomas Jörme och är vice VD på Mertz Transport AB. Jag har jobbat här i 30 år. På Mertz arbetar vi med anpassade lösningar inom transport och logistik. Vi verkar inom fjärrtrafik och distribution samt jobbar med terminal- och lagerverksamhet. Vi har också kranbilar och andra maskiner för distribution och olika typer av uppdrag.

På vilket sätt arbetar Mertz Transport AB för att minska klimatpåverkan?

– Vi arbetar alltid efter att köpa in de produkter och tjänster som sätter miljön i första hand. Det gäller inte bara för drivmedel, utan också många andra processer som påverkar miljön, till exempel val av fordonspark, däck, smörjmedel, inköp av grön el med mera.

Varför väljer ni nu milesBIO HVO100?

– Kundernas krav på bra och hållbart förnyelsebart drivmedel är vår framtid. Dessutom är det ett mycket bra drivmedel på många sätt. Det är mycket bättre än den traditionella MK1 dieseln som vi har kört på under många år tidigare.

Vad säger era kunder?

– Som huvudleverantör åt ett livsmedelsföretag i Malmö är miljöfrågan ständigt aktuell. Klimatet är en stående punkt på våra framtidsmöten. Konsumenterna är mycket medvetna och gör aktiva val för att äta produkter som har så låg totalpåverkan på miljön som möjligt. Därför är livsmedel känsliga i hela processen från produktion och via transport hem till de svenska matborden, och en viktig fråga för oss.

Vad tycker era chaufförer om att köra på biodrivmedel?

– Våra förare är mycket nöjda med alternativt drivmedel. Ingen negativ återkoppling har hittills redovisats. Vi utbildar också kontinuerligt vad gäller Ecodriving och följer upp detta.

Läs uppföljningsintervjun med Thomas Jörme om milesBIO HVO100

Nu har det gått 5 månader sedan Mertz Transport AB började köra på drivmedlet milesBIO HVO100.

Nu har det gått cirka 5 månader sedan ni började köra på milesBIO HVO100, hur har det varit?

– Det har känts riktigt bra, vetskapen om att man ”gör” rätt är en skön känsla. Det är glädjande att vi utan att betala mer ändå kan göra en stor insats för miljön.

Vad tycker era chaufförer om det nya drivmedlet?

– Att våra chaufförer inte upplever någon skillnad är ett mycket gott betyg. Tidigare när vi körde på exempelvis RME uppstod problem med tätare serviceintervall, kupévärmare som inte fungerade och så vidare. Men nu med milesBIO HVO100 har vi inte haft några sådana erfarenheter, det ser jag som väldigt positivt.

Har ni fått några reaktioner från kunder - i sådana fall, vad?

– De uppskattar det och tycker att det är jättebra. Framför allt är det våra kunder inom livsmedelsbranschen som värdesätter detta, eftersom de jobbar mycket med vad deras produkter gör för avtryck på miljön.

Hur ska ni jobba framåt för att minska klimatpåverkan?

– Det här är vårt största steg någonsin. Kombinationen av ett bra drivmedel, eco-driving och att följa upp förbrukning är framgångsrik för att spara miljön. Vår ambition är att sälja så gröna transporter som möjligt, och vi arbetar därför även mycket med järnvägstrafik där transporterna går med ren el. Vår ambition är därför att fortsätta på den inslagna vägen.

Har du några tips till andra företag som vill göra en insats för miljön?

– Mitt tips är att se helheten och att titta på alternativa lösningar. Vi brukar säga ”tåg på längden och lastbil på tvären” och det är en bra filosofi för att spara transporter och göra de bästa valen när man väljer det ena eller det andra, till exempel ren el eller HVO-diesel. Det känns bra i magen när man kör på en fossilfri diesel som har ett avsevärt lägre koldioxidutsläpp än vanlig diesel.

Ny kund testar nytt

Som ny kund hos oss har BST Berges Schakt & Transport AB valt att testa milesBIO HV100 och vi frågar hur de tänker kring det nya drivmedlet.

Om företaget

• Startades 2001
• 40 anställda
• Huvudkontor med verkstad- , service- och tvätthall i Södertälje i Stockholm
• Fordonsflottan består av 20 egna fordon och 10 maskiner

Berätta lite om dig själv!
– Jag heter Jonathan Berge och är Ekonomi- och personalchef på BST Berges Schakt & Transport AB och har varit med sedan dag 1 när bolaget startade år 2001. På BST utför vi alla former av jord och bergsschakter, inklusive lastningar och transporter till tippar och deponier. Vi har specialiserat oss inom marksanering och besitter idag en stor erfarenhet och ett brett kontaktnät.

På vilket sätt arbetar BST Berges Schakt & Transport AB för att minska klimatpåverkan?
– I den verksamhet som vi bedriver är det främst det växande koldioxidmolnet och växthuseffekten som vi kan påverka. Våra tjänster ska därför uppfylla de överenskommelser som finns mellan oss och kund, och vårt kvalitets- och miljöarbetet ska kännetecknas av ständiga förbättringar. För oss är vår kvalitet och miljö alla våra medarbetares ansvar.

Varför väljer ni nu milesBIO HVO100?
– Våra kunder ställer allt högre krav på att vi ska minska klimatpåverkan och det är en av våra kunder som har efterfrågat detta drivmedel.

Vad säger era kunder?
–  Vi har sedan några år tillbaka arbetat mycket med att köra på så miljösmarta drivmedel som möjligt. Många kunder ställer krav på att vi ska minska minimera våra utsläpp, och vissa beställare har högre krav än andra. Mycket handlar såklart om koldioxidutsläppen och därför känns milesBIO HVO100 som ett naturligt steg i rätt riktning.

Vad tycker era chaufförer om att köra på biodrivmedel?

– Vi har inte fått några större reaktioner, vilket vi tolkar som positivt eftersom det då fungerar bra. Vi utbildar redan våra chaufförer i bland annat sparsam körning, och det här är ytterligare ett steg i rätt riktning.

Läs uppföljningsintervjun med Jonathan Berge om milesBIO HVO100

Nu har det gått 5 månader sedan BST Berges Schakt & Transport AB började köra på drivmedlet milesBIO HVO100.

Nu har det gått cirka 5 månader sedan ni började köra på milesBIO HVO100, hur har det varit?

– Det har egentligen inte varit något speciellt, utan har rullat på som vanligt. Men det känns såklart bra att vi kör på ett fossilfritt drivmedel.

Vad tycker era chaufförer om det nya drivmedlet?

– De har inte sagt något särskilt, vilket är ett bra tecken. Är de inte nöjda får vi veta det direkt.

Har ni fått några reaktioner från kunder - i sådana fall, vad?

– I det här fallet är det våra kunder som efterfrågar att vi ska tanka milesBIO HVO100 och det har fungerat väl, så både vi och dem är nöjda. Det är positivt att vi kan minska våra utsläpp på det här sättet.

Hur ska ni jobba framåt för att minska klimatpåverkan?

– Härnäst kommer vi att arbeta med att bland annat höja Euro-klassen på våra motorer samt jobba för att minska bränsleförbrukningen individuellt hos våra chaufförer.

Har du några tips till andra företag som vill göra en insats för miljön?

– Mina tips handlar egentligen om två saker. Det ena är att bli medveten och synliggöra miljöfrågorna internt. Det andra är att effektivisera processer, både internt men också tillsammans med kunder och leverantörer och göra val tillsammans som är bra för miljön, till exempel välja en fossilfri diesel istället för traditionell och på så sätt spara in koldioxidutsläpp.

Våra drivmedel

Här hittar du mer information om våra drivmedel.