Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår webbsida.  Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen cookies på circlek.se. Läs mer om cookies på circlek.se.

OK

Följ med när två av våra kunder testar nya milesBIO HVO100

Den 27:e april 2017 lanserade vi på Circle K vår nya produkt milesBIO HVO100 – en fossilfri HVO diesel med miles additiv. Mertz Transport AB och BST Berges Schakt & Transport AB är två av våra kunder som har börjat köra på den nya klimatsmarta dieseln. Vi kommer att följa deras resa när de testar milesBIO HVO100.

Trogen kund sedan 1991 tar nästa steg

Mertz Transport AB har varit kund hos oss sedan 1991. Redan i december 2016 började man köra på HVO100 i mindre kvantiteter och i augusti 2016 körde man igång i stor skala. Nu går man vidare och testar milesBIO HVO100 och vi ställer några snabba frågor.

Thomas Jörme, vice VD  Mertz Transport AB

Om företaget

•  Grundades 1971
•  250 anställda
•  Huvudkontor/terminal i Malmö
•  Lokalkontor/terminaler i Stockholm & Göteborg
•  Fordonsflottan består av 135 fordon, 2 lok och 4 reachstackers

Berätta lite om dig själv!

– Jag heter Thomas Jörme och är vice VD på Mertz Transport AB. Jag har jobbat här i 30 år. På Mertz arbetar vi med anpassade lösningar inom transport och logistik. Vi verkar inom fjärrtrafik och distribution samt jobbar med terminal- och lagerverksamhet. Vi har också kranbilar och andra maskiner för distribution och olika typer av uppdrag.

På vilket sätt arbetar Mertz Transport AB för att minska klimatpåverkan?

– Vi arbetar alltid efter att köpa in de produkter och tjänster som sätter miljön i första hand. Det gäller inte bara för drivmedel, utan också många andra processer som påverkar miljön, till exempel val av fordonspark, däck, smörjmedel, inköp av grön el med mera.

Varför väljer ni nu milesBIO HVO100?

– Kundernas krav på bra och hållbart förnyelsebart drivmedel är vår framtid. Dessutom är det ett mycket bra drivmedel på många sätt. Det är mycket bättre än den traditionella MK1 dieseln som vi har kört på under många år tidigare.

Vad säger era kunder?

– Som huvudleverantör åt ett livsmedelsföretag i Malmö är miljöfrågan ständigt aktuell. Klimatet är en stående punkt på våra framtidsmöten. Konsumenterna är mycket medvetna och gör aktiva val för att äta produkter som har så låg totalpåverkan på miljön som möjligt. Därför är livsmedel känsliga i hela processen från produktion och via transport hem till de svenska matborden, och en viktig fråga för oss.

Vad tycker era chaufförer om att köra på biodrivmedel?

– Våra förare är mycket nöjda med alternativt drivmedel. Ingen negativ återkoppling har hittills redovisats. Vi utbildar också kontinuerligt vad gäller Ecodriving och följer upp detta.

Läs uppföljningsintervjun med Thomas Jörme om milesBIO HVO100

Nu har det gått 5 månader sedan Mertz Transport AB började köra på drivmedlet milesBIO HVO100.

Ny kund testar nytt

Som ny kund hos oss har BST Berges Schakt & Transport AB valt att testa milesBIO HV100 och vi frågar hur de tänker kring det nya drivmedlet.

Jonathan Berge, Ekonomi- och personalchef BST Berges Schakt & Transport AB

Om företaget

• Startades 2001
• 40 anställda
• Huvudkontor med verkstad- , service- och tvätthall i Södertälje i Stockholm
• Fordonsflottan består av 20 egna fordon och 10 maskiner

Berätta lite om dig själv!

– Jag heter Jonathan Berge och är Ekonomi- och personalchef på BST Berges Schakt & Transport AB och har varit med sedan dag 1 när bolaget startade år 2001. På BST utför vi alla former av jord och bergsschakter, inklusive lastningar och transporter till tippar och deponier. Vi har specialiserat oss inom marksanering och besitter idag en stor erfarenhet och ett brett kontaktnät.

På vilket sätt arbetar BST Berges Schakt & Transport AB för att minska klimatpåverkan?

– I den verksamhet som vi bedriver är det främst det växande koldioxidmolnet och växthuseffekten som vi kan påverka. Våra tjänster ska därför uppfylla de överenskommelser som finns mellan oss och kund, och vårt kvalitets- och miljöarbetet ska kännetecknas av ständiga förbättringar. För oss är vår kvalitet och miljö alla våra medarbetares ansvar.

Varför väljer ni nu milesBIO HVO100?

– Våra kunder ställer allt högre krav på att vi ska minska klimatpåverkan och det är en av våra kunder som har efterfrågat detta drivmedel.

Vad säger era kunder?

–  Vi har sedan några år tillbaka arbetat mycket med att köra på så miljösmarta drivmedel som möjligt. Många kunder ställer krav på att vi ska minska minimera våra utsläpp, och vissa beställare har högre krav än andra. Mycket handlar såklart om koldioxidutsläppen och därför känns milesBIO HVO100 som ett naturligt steg i rätt riktning.

Vad tycker era chaufförer om att köra på biodrivmedel?

– Vi har inte fått några större reaktioner, vilket vi tolkar som positivt eftersom det då fungerar bra. Vi utbildar redan våra chaufförer i bland annat sparsam körning, och det här är ytterligare ett steg i rätt riktning.

Läs uppföljningsintervjun med Jonathan Berge om milesBIO HVO100

Nu har det gått 5 månader sedan BST Berges Schakt & Transport AB började köra på drivmedlet milesBIO HVO100.

Testet startade våren 2017 och följdes upp efter sommaren och avslutades nu under hösten.

Om HVO100

HVO, hydrerad vegetabilisk olja, är en förnybar diesel som baseras på animaliska och vegetabiliska oljor, avfall och restprodukter och fungerar utmärkt i vanliga dieselmotorer. HVO100 är ett klimatsmart alternativ till fossil diesel som minskar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent.

Om milesBIO HVO100

milesBIO HVO100 kombinerar teknisk och miljömässig prestanda. Den fossilfria dieseln medför att CO2-utsläppen reduceras avsevärt,  samtidigt som produkten med tillsatt miles additiv har tillförts tekniska prestandaegenskaper likvärdig en fossil diesel. Till exempel har produkten god köldprestanda, extremt högt cetantal och med miles additivet så förstärks den rengörande verkan. Vanligtvis krävs heller inga extra serviceåtgärder på fordonet vid användning av milesBIO HVO100 eftersom denna typ av biodiesel förbränns extra rent.

Stäng

Ändra språk